Hydrogenklynge på Kanariøyene gir gass

En klynge med bedrifter og institusjoner som er opptatt av grønn hydrogenproduksjon på Kanariøyene, gasser på med stadig nye medlemmer.

hydrogen tanking bil

På vei til en grønnere biltur på Kanariøyene.

Det siste tilskuddet er Tenerifes teknologi- og energiinstitutt, Iter.

Har bygd ny avdeling

Iter skal bidra med forskning, utvikling, og vitenskapelige og tekniske innovasjoner for å få 100 prosent fornybar elektrisitet ved produksjon av hydrogen.

Instituttet har bygd en ny avdeling for fornybar strømproduksjon.

Iter er underlagt øyrådet på Tenerife, og fornybar energi er et viktig arbeidsområde.

27 medlemmer

27 private og offentlige bedrifter og institusjoner er nå med i hydrogenklyngen, kalt «Clúster Hub Hidrógeno Renovable Canarias».

De støtter et prosjekt for å inkludere produksjon og bruk av grønt hydrogen i Kanariøyenes prosess for avkarbonisering.

Produksjon på to Kanariøyer

Målet er å produsere hydrogen med elektrolyse av tidligere avsaltet sjøvann, og kommersialisere den for bruk i kjøretøy, tungtransport, havneoperasjoner og andre industrielle sektorer, skriver Iter i en pressemelding.

Planen er å produsere hydrogen i to fabrikker på Tenerife og Gran Canaria.

Søker finansiering

Initiativtakerne ønsker å oppnå samfinansiering fra EUs Next Generation- fond, og har presentert prosjektet for den kanariske regjeringen.

Det er allerede søkt penger fra "H2 Pioneers-programmet som ble lansert i februar av instituttet for diversifisering og sparing av energi (Idae), som ligger under departementet for transport og økologisk overgang.

Viktig faktor

Grønt hydrogen produseres ved å separere oksygen fra vann med hjelp av fornybar energi slik at det ikke er noen utslipp hverken i produksjonsfasen eller bruksfasen.

På Kanariøyene regnes grønt hydrogen som en viktig faktor for avkarbonisering ved å bruke hydrogenet innen transport, som er den største utslippskilden på øygruppen.

Klyngemedlemmer

Medlemmene i hydrogenklyngen er knyttet til landtransport, maritimt, turisme, teknologi og universitetssektoren.

Medlemslisten omfatter blant annet busselskapene Titsa, Guaguas Global og Guaguas Municipales. Busselskaper på Gran Canaria og Tenerife har hydrogenbusser i bestilling for tiden.

Listen omfatter også bilforhandlere som Toyota Canarias og Domingo Alonso-gruppen, samt Rivera-gruppen, havnemyndighetene i Santa Cruz de Tenerife og Las Palmas, lufthavnoperatøren Aena, Canaragua, som driver med ferskvann, Damm, Boluda, Navantia, Balearia, Cotenaval, Ashotel, FEHT, Satocan, Astican, Telefónica, Kanariøyenes teknoligiinstitutt ITC, og universitetene i La Laguna, Las Palmas og Galaway, med flere.

Fordeler med grønt hydrogen:

Produsert med kraft fra fornybare energikilder:

 Konvensjonelle produksjonsmetoder går ut på å utvinne hydrogen ved bruk av fossile brensler.

Til grønt hydrogen brukes fornybar kraft i elektrolyseprosessen der vann omdannes til hydrogen.

Allsidige bruksområder: 

Hydrogen kan brukes som drivstoff, som energibærer for å generere strøm og varme, og som råstoff i industrielle prosesser og produktfremstilling.

Reduserer CO2-utslipp: 

Å bruke fossilt brensel til å fremstille hydrogen gir klimaskadelige CO2-utslipp til atmosfæren. Gjennom elektrolyse med fornybar kraft er oksygen det eneste biproduktet til hydrogen, og oksygen kan benyttes til andre formål, eller ganske enkelt slippes ut. CO2-utslipp kan også reduseres ved å erstatte fossilt brensel og fossilt råstoff med grønt hydrogen.

(Kilde: Statkraft)