Klager på utleie av ferieleiligheter i Las Palmas

Hotellforeningen i Las Palmas, Ahelpa, krever bedrer kontroll av utleien av ferieboliger.

Vivienda Vacacional

Dette skiltet viser at ferieboligen er offentlig registrert for utleie på Kanariøyene. Slik loven krever.

Ahelpa viser til at det finnes 25 boligblokker i byen hvor alle leilighetene i praksis blir leid ut som ferieboliger, uten at de må innfri regelverket, eller møter de økonomiske kravene som stilles til tradisjonell overnattingsvirksomhet.

Dette er bygninger som er helt dedikert til turistovernatting under ferieboliglisens, der hver enkelt leilighet er registrert med lisens hver for seg, viser foreningens talsperson, Rosalia Mujica, til.

Fungerer som hoteller

Driftsmessig fungerer de slik som tradisjonelle hotellanlegg, hevder Mujica.

De 25 bygningene foreningen viser til, har angivelig mellom 12 og 100 sengeplasser hver.

Ahelpa påpeker at du kun trenger innflyttingsattest, registrering hos IAE (økonomisk aktivitet i skatteverket), og en ansvarlighetserklæring for å registrere en feriebolig for utleie.

For hotelldrift er det langt strengere krav. Slik som hotellisens, brannsystemer, evakueringsplan, legionellakontroll, opplæring av ansatte, bedriftsskatt, og moms (IGIC).

Det medfører langt høyere kostnader.

Mangler betjent resepsjon

Mujica viser også til at det kreves bemanning av resepsjonen 24 timer i døgnet.

I flere av ferieboligbygningene er resepsjonen bare et panel i veggen hvor gjestene taster inn informasjon.

Poenget til hotellforeningen er at ferieboligene har konkurransefordeler for en virksomhet som er svært lik hotellvirksomhet.

Hevder at bøtene ikke fungerer

Ahelpa har også klaget til turistdepartementet på at nivået på bøtene som ilegges ferieboligutleiere som bryter regulativet, ikke blir gjort kjent.

Det er åpenbart for lave fordi utleievirksomheten fortsetter, påpekes det.

Utleierne utnytter hull i regulativet og det faktum at det er få inspektører, hevder foreningen.

Ahelpa oppfordrer myndighetene til å få en stopp for dette.

Ønsker ny lov

Den spanske turismealliansen Exceltur driver nå lobbyvirksomhet for å få regjeringen til å utarbeide en ny lov som regulerer ferieboliger.

Den gjeldende reguleringen på Kanariøyene kom i 2015. Andre spanske regioner har også egne regulativer for dette.

Exeltur foreslår å regulere dette gjennom merkantilloven, og ikke boligloven, slik at de regionale regjeringene ikke kan «invadere» med sin makt.

Alliansen viser til en «ukontrollert» fremvekst av ferieboliger for utleie de siste ti årene.

Antallet registrerte ferieboliger er nå over 3000 i Las Palmas, ifølge øyrådets register. Det er en økning på 14 prosent i løpet av ett år.

Tags