Ny lov om utleie av ferieboliger gir fortsatt forbud mot utleie i turistområder

Utkastet til den nye loven om utleie av ferieboliger på Kanariøyene gir i likhet med dagens utgave forbud mot utleie i turistområder. Det nye er at hver enkelt kommunene kan definere unntak fra denne regelen.

Slike skilt viser at ferieboliger er registrert for utleie og driver lovlig. Vv står for Viviendas Vacacionales (ferieboliger). Det fins også andre utleievarianter, slik som Casas rurales, merket med CR. Nå kommer en ny utgave av utleieloven. Foto: Hugo Ryvik

Dette forbudet gjelder også i eiendommer hvor det er etablert faste boliger, men som ligger i områder som er definert som turistsoner.

Det vil si at det bare blir fritt frem å leie ut private ferieboliger i områder som er regulert for faste boliger og i turistområder hvor kommunene tillater slik utleie.

Ulike behov i kommunene

Grunnen til at kommunene får definere dette selv i sin arealplanlegging er at behovet for faste boliger og fremveksten av ferieboliger for utleie er forskjellig i de ulike kommunene.

Her dreier det seg om kortidsutleie av privatboliger til turister på Kanariøyene, et kontroversielt tema som har skapt mye oppstyr de siste fem årene. Mange utenlandske boligeiere er også berørt av loven.

I dag ble den nye loven presentert av Kanariøyenes minister for turisme, kultur og sport, Isaac Castellano. Den eksisterende loven kom i mai 2015 og har blitt sterkt kritisert.

Maksimalt tre utleieenheter

En annen nyhet i den nye loven er at det blir definert som profesjonell utleievirksomheter hvis samme eier leier ut flere enn tre boliger til turister, skriver regionsregjeringen i en pressemelding. Da er det helt andre regler som gjelder.

Lovutkastet pålegger at kollektive avtaler for arbeidere også skal gjelde for ferieboliger, og setter minimumskrav til standard og utrusting.

Boligeierne må blant annet hele tiden være tilgjengelig for leietakerne og myndighetene.

Registreringsnummer i all markedsføring

Markedsføringen av ferieboligene må være sannferdig og registreringsnummeret for utleieenhetene må være synlig i all markedsføring.

Annonser som den offentlige administrasjonen anser som ulovlige, må umiddelbart fjernes.

Trer i kraft i år

Loven legges nå ut på høring i en måned. Den vil bli endelig godkjent i løpet av året. Boliger som på det tidspunktet er registrert, vil bli konsolidert.

Loven gjelder ikke på de Kanariøyene som har fått en egen lov for grønne øyer, La Palma, El Hierro og La Gomera.

I dag er det 31.775 sengeplasser på markedet i ferieboliger på Kanariøyenes, 5,8 prosent av det totale antallet på 131.032. Foreløpig er bare 6.600 registrert for utleie av øyrådene.