Ny lov om utleie av ferieboliger vedtatt på Kanariøyene

I dag ble en lov som regulerer utleie av privatboliger til ferieformål vedtatt av regionsregjeringen på Kanariøyene.

Nå blir det tillatt å leie ut privatboliger som ferieboliger på Kanariøyene, men ikke i turistområder. Foto: Hugo Ryvik

Loven forbyr utleie av private boliger til turister i områder som er regulert til turisme eller til en blanding av turisme og fastboende.

Det er heller ikke tillatt med slik utleie hvis vedtektene til bofellesskapet hvor utleieboligen befinner deg forbyr dette.

Kompromisslov

Under en pressekonferanse i dag sa regionregjeringens talsmann, Martin Marrero, at de har vært umulig å innfri ønskene fra både hotellbransjen, som ser på dette som konkurranse, og boligeierne, hvor utleieforeningen Ascav har fremmet deres interesser.

Derfor har de forsøkt å balansere den nye loven.

Må levere ansvarserklæring

De som vil leie ut boliger til turister på Kanariøyene, enten eierne eller fysiske eller juridiske personer som eierne har gitt fullmakt, må først levere en edsvoren ansvarserklæring til øyrådet (cabildo) på øya hvor boligen befinner seg.

I denne må du vise at du vil etterleve gjeldende krav og bestemmelser i den tiden utleieaktiviteten foregår.

Du må også legge fram dokumentasjon på at du har råderett over boligen, og at boligen er registrert og lovlig.

Krever sannferdig markedsføring

Videre står det i loven at markedsføring og forvaltning av ferieboligene skal være sannferdig og objektiv, og gi brukerne tilstrekkelig informasjon om eiendommene, vilkårene for bruken, og hva som omfattes av de avtalte tjenestene.

Begge parter må undertegne et dokument som minimum fastsetter vilkårene, leietid, maksimalt antall personer som kan oppholde seg i boligen, og priser på innkvartering og tjenester med den kanariske momsen IGIC, inkludert.

Dokumentet skal minst finnes på spansk og engelsk.

De siste tre årene har en rekke boligeiere som leide ut boligene til turister risikert høye bøter fordi dette ikke har vært regulert på Kanariøyene, og dermed ulovlig.

Det har ført til at overnattingstilbudet har blitt kraftig tynnet ut på overnattingsportaler som Airbnb, Home Away og Booking.com.

Tags