Utleie av private ferieboliger blir legalisert på Kanariøyene

Et lovutkast om regulering av boligutleie til turister har ligget ute til høring på Kanariøyene, og blir etter alt å dømme vedtatt i mai.

I vår skal en lov som tillater privatutleie av boliger til turister på Kanariøyene komme på plass. Foto: Hugo Tyvik

Utleieforeningen Ascav ble i dag enige med den kanariske regionsregjeringen om at slik utleie, som i dag ikke er lovlig, skal legaliseres gjennom lovregulering, skriver nyhetsbyrået Efe.

Kommunene skal ta seg av sertifisering av utleien.

Mange innspill til utkastet

180 innspill er kommet til lovutkastet i løpet av høringsperioden.

I ukene fremover blir det en gjennomgang av disse, før det endelige lovutkastet blir vedtatt i mai.

Mange tør ikke å leie ut

På Kanariøyene har mange de siste to årene fjernet ferieboliger som tidligere lå ute på utleieportaler som Booking.com og AirBnB.com.

Ulovlig utleie har hittil blitt straffet med bøter på opptil 60 000 euro. Kontrollene ble intensivert for rundt to år siden, og rundt 7500 bøter er delt ut.

Over 50 000 kanariske familier er avhengige av inntekter som utleie av ferieboliger bringer, ifølge Ascav. Turistrådet på Kanariøyene er imidlertid skeptisk til dette antallet, som de mener er basert på feil data.

Mange nordmenn og andre utlendinger som eier boliger på Kanariøyene er også berørt av utleieforbudet.

Tags