Lovforslag for utleie av ferieboliger på Kanariøyene er klart

Turistdepartementet på Kanariøyene har fått ferdig et lenge etterlengtet lovforslag som skal regulere privat utleie av feriehjem på Kanariøyene.

Privatutleie av ferieboliger blir snart regulert og tillatt på Kanariøyene. Foto: Hugo Ryvik

Denne typen utleie har hittil vært uregulert og i mange tilfeller ulovlig, og derfor straffet med høye bøter.

Ferieboliger blir i det endelige lovforslaget betegnet som «viviendas vacacionales».

Etter innspill fra utleieorganisasjoner og overnattingsbransjen på Kanariøyene, er det gjort noen forandringer fra det første utkastet.

Må ikke godkjennes av naboer

Den viktigste forandringen er at det ikke behøves godkjenning av utleie fra andre eiere av boliger som ligger i samme boligbygning som utleieboligen.

Slik utleie må imidlertid ikke være forbudt i forhold til det felles regelverket for boligeierne i bygningen.

Bygninger som ligger i områder som er regulert til turismeformål og områder som er beregnet for bruk av turister, holdes utenfor den nye lovreguleringen.

Dette er et viktig punkt i loven som vil stoppe mange fra å leie ut på lovlig vis.

Sertifisering nødvendig

Utleiere må søke om godkjenning fra øyrådet på den øya hvor utleieboligen befinner seg.

Det må dokumenteres at bygningen er lovlig og godkjent for boligformål. Ingen utleie blir tillatt i boliger som ikke er registrerte og lovlige. 

Lovutkastet vil snart bli kunngjort i en bulleteng fra myndighetene.