Nye tap i retten for timeshare-selskap

Flere timeshare-kunder har vunnet nye seiere i rettssaker mot tre forskjellige timeshare-selskaper de siste ukene.

Den norsk-kanariske Anfi Gruppen på Gran Canaria og to andre timeshare-selskap har tapt nye rettssaker de siste ukene. Bildet viser timeshare-anlegget Anfi del Mar. Foto: Narval

Advokatselskapet Canarian Legal Alliance i Arguineguin på Gran Canaria skriver om nye seiere i rettssalene på sine nettsider.

Får mange flere henvendelser

Ifølge Forbruker Europa har det vært en markant økning av henvendelser fra timeshare-eiere etter at en høyesterettsdom ble omtalt i norsk presse i vår.

Saken gjaldt Tove Grimsbos seier mot Anfi Gruppen på Gran Canaria.

– De aller fleste har avtale med Anfi-systemet. Begrunnelsene for ønsket om å komme seg ut av avtalene varierer, og det finnes som kjent flere varianter av avtaler, sier Forbruker Europa-direktør Ragnar Wiik til Canariajournalen.

Dommene ruller inn

Canariajournalen omtalte tidligere i år domskjennelser mot timeshare-selskaper i spansk høyesterett og i provinsretten i Las Palmas. Den ene høyesterettsdommen var mot Anfi Gruppen på Gran Canaria, Grimsbo-saken, og sier at livstidskontrakter ikke er tillatt.

Den andre dommen var mot Edo Resorts ved eiendomsselskapet Gormes SL og Banco Guipuzcoano SA, og sier at uspesifisert uke og uspesifisert bosted ikke er tillatt.

Nye dommer i provinsretten retter seg etter disse høyesterettsavgjørelsene.

Fem nye dommer

Canarian Legal Alliance (CLA) har siden dommene ble omtalt vunnet nye seiere i provinsretten:

  • En dom fra en lavere rettsinstans i 2012 mot Anfi Gruppen ble endret av provinsretten i Las Palmas. Timeshare-kundens kontrakt ble kjent ugyldig fordi det var en livstidskontrakt, skriver CLA på sine nettsider. Klienten skal være tilkjent en betydelig pengesum.
  • I en annen dom i provinsretten i Las Palmas mot Anfi Gruppen er klienten tilkjent 25 759 euro pluss renter og rettskostnader, og kontrakten er kjent ugyldig.
  • Anfi tapte også en rettsak til i provinsretten i Las Palmas. Svenske klienter er tilkjent 18 948 euro pluss renter og rettskostnader, og kontrakten er kjent ugyldig fordi den var basert på flytende uker.
  • I en fjerde dom i provinsretten i Las Palmas Gran Canaria er en kontrakt med Puerto Calma / Vista Amadores SL. (nå Holiday Club) i Puerto Rico kjent ugyldig, og klienten er tilkjent 60 000 euro pluss renter og rettskostnader.
  • Domstolen i Furengola i Malaga har kjent en kontrakt med Club La Costa ugyldig, og tilkjent klienten 25 000 euro pluss renter og rettskostnader. Kjennelsen sier at kontrakten bryter loven fordi den er forvirrende og gjelder uspesifiserte uker og bosted.

Anker alle dommene

For Anfi Gruppens jurister er det for tidlig å uttale seg om de siste domskjennelsene, ifølge kommunikasjonsdirektør Ruben Reja.

– De studerer kjennelsene, og sier at de vil anke disse dommene også, skriver han i en epost til Canariajournalen.no.

Bestrider dommene

Reja forteller at de fortsatt bestrider en høyesterettsdom der den norske kvinnen Tove Gimsbo ble tilkjent en større pengesum. Ifølge CLA har Anfi imidlertid ingen flere ankemuligheter.

Henvendelsene som Forbruker Europa har fått inn den siste tiden angående Anfi-kontrakter er selskapet ikke informert om, hevder Reja.

Anfi Gruppen har det synet at timeshare-dommene har begrenset betydning.

Reja mener at dommenes betydning har blitt overdrevet av «visse eksterne parter» som søker økonomisk gevinst ved å skape forvirring om det juridiske bildet.

Anfi oppfordrer sine kunder til å kontakte selskapets jurister hvis de blir kontaktet av selskap som tilbyr seg å hjelpe, og forsikrer sine 33 000 timeshare-eiere om at Anfi-teamet et dedikert til å jobbe for at de kan fortsette å nyte ferier på anleggene i mange år framover. 

Ingen kommentarer fra CLA

På grunn av tidligere publiserte, kritiske artikler, har Canarian Legal Alliance bedt Canariajournalen.no redaktør om ikke å tilnærme oss advokatselskapet eller deres klienter.

Vi har likevel oppfordret CLA til å komme med kommentarer til denne artikkelen, men har ikke fått svar på publiseringstidspunktet.