Siste spiker i kista for marinaplaner i Mogán

Spansk Høyesterett har forkastet en anke mot en annullering av en territorial plan for Tauro-kysten i Mogán kommune sørvest på Gran Canaria.

Playa de Tauro har vært stengt med gjerder helt siden sanden ble lagt i 2016, men badegjester tar seg ofte forbi sperringene. Foto: katatonia

Planen som nå definitivt er forkastet, ble godkjent 20. august 2014 av Gran Canarias departement for offentlige arbeider, transport og territorialpolitikk.

Anfi-gruppen, som eier store timeshare-anlegg, har hatt storslåtte planer om å bygge en luksusmarina for 322 båter, hotell, restauranter og strandtjenester på Taurostranden.

Det finnes også planer om å lage gangvei fra Taurostranden til nabostranden Playa de Amadores.

Det nylig konkursrammede selskapet Hermanos Santana Cazorla, deleier av Anfi-gruppen, kom så langt at de la 70 000 tonn sand fra Sahara over rullesteinene på Playa de Tauro i 2016.

Arbeidene ble stoppet da det ble startet en juridisk prosess mot påståtte uregelmessigheter knyttet til godkjenningen av utbyggingene.

En obligatorisk godkjenning fra kystverket manglet da områdeplanene ble godkjent.

Siden har stranden vært stengt.

Det var øyrådet på Kanariøyene og den kanariske regjeringen som anket en kjennelse fra Kanariøyene høyeste rettsinstans fra mars 2019.

Kjennelsen i 2019 annullerte godkjenningen av den territoriale planen fordi den manglet godkjenningen fra kystverket.

12. mars i år bekreftet Høyesterett annulleringen.

Canariajournalen har lest gjennom kjennelsen, som er publisert på det spanske rettsvesenets internettsider.

Saken er også omtalt av avisen Canarias 7 i dag, søndag.