Brennmaneter på kanariske strender

Lesere av Canariajournalen melder ofte fra om at de har observert maneter på turiststrender sør på Gran Canaria. Ikke alle er like farlige som det portugisiske krigsskipet.

Dette er noen av manetene på Kanariøyene. Her er de merket med rødt for farlig, gult for mindre farlig og hvit ufarlig. Illustrasjon: CabGC/Canariajournalen

Portugisiske krigsskip (physalia physalis) er en av verdens giftigste maneter, men ikke riktig like livsfarlig som den beryktede, australske kubemaneten chironex fleckeri.

Kubemaneten er karakterisert som verdens giftigste dyr (det er et nesledyr), og kan ta livet av mennesker.

Det har vært registrert dødsfall på grunn av at folk som har blitt brent av portugisiske krigsskip er påført så intense smerte at de har fått hjertestans, eller har har fått panikk eller blitt paralysert, og har druknet.

Giften er i seg selv sterk nok til å drepe fisk på størrelse med makrell.

Kan komme med pålandsvind

Portugisiske krigsskip er egentlig en koloni av nesledyr som lever i grupper og beveger seg med vind og havstrømmer med hjelp av en karakteristisk, båtkjølformet gassboble med blålig farge som flyter i overflaten.

I perioder med pålandsvind kan de komme inn til land. På Kanariøyene er dette mer vanlig om sommeren enn om vinteren siden de trives i varmere vann.

Manetene er små med en opptil 20 centimeter lang gassblære.

Tentaklene kan bli opptil 30 meter lange, og kan avgi en sterk gift fra neslecellene, også når de ligger på land.

De fleste som brennes må ha legehjelp. Giften kan gi allergiske reaksjoner og merker i huden som det kan ta måneder før de forsvinner.

Mange døde fisker på strender og i vannkanten kan være et tegn på at det fins mange portugisiske krigsskip i nærheten.

Manetarten Velella (Bidevindseiler) er også blålig av farge og blir ofte tatt for å være en "portugiser".

Følg med på flaggene

Varselflagg med teksten” Medusas” (maneter) blir satt opp ved strender hvor det er oppdaget mange brennmaneter.

Eventuelt settes det opp varselskilt eller heises rødt flagg for badeforbud hvis det er mange brennmaneter.

Slik unngår du å bli brent 

Ikke undervurder situasjonen. Den eneste måten å være sikker på å unngå å bli brent er å la være å bade.

Du kan også bli brent hvis du vasser i vannkanten eller noen kaster en bøtte med vann på deg som inneholder rester av brennmaneter.

 • Ikke ta på manetene eller rester av manetene, selv ikke de som ligger på land og ser døde ut – giften kan fortsatt være aktiv.
 • Hvis du har berørt en manet må du ikke føre hendene til munn eller øyne etterpå selv om du ikke har brent deg – dette er mer sensitive områder.
 • Følg råd og advarsler på stranden (plakater, skilt, bannere, muntlige advarsler osv.) og i media. 
 • Hvis du ser maneter og det ikke er satt opp brennmanetflagg eller andre advarsler, informer nærmeste badevakt, vaktsentral eller lokale myndigheter (det spanske ordet for maneter er medusas).
 • Solkrem kan redusere risikoen for å bli brent. 
 • Barn er spesielt utsatte: Gi dem beskjed om at de ikke kan bade.
 • Barn, eldre, folk med allergi, astma eller hjerteproblemer, eller som tidligere har blitt brent av maneter, bør være ekstra nøye med å unngå kontakt med brennmaneter. 

Hvis du blir brent

 • Ikke skrap eller gni det berørte området, selv ikke med et håndkle eller sand. Det vil bare øke smerten.
 • Vask området med saltvann fra et område hvor du er sikker på at det ikke fins rester av tentakler. Vask aldri med ferskvann, urin, ammoniakk eller eddik, selv om dette kan fungere for andre typer maneter.
 • Fjern eventuelle rester av tentakler som er festet til huden med en pinsett eller lignende.
 • Bruk is eller noe annet kaldt for å lindre smerten i 5 til 15 minutter uten å gni, og unngå direkte hudkontakt med isen – legg den i en plastpose eller lignende. 
 • Ikke utsett den berørte området for sol eller annen varme. 
 • Visse geleer og antihistaminer kan virke smertestillende.
 • Hvis det er sårskader, bør det behandles med antiseptika tre ganger daglig inntil såret er leget.
 • Oppsøk hjelp hos Røde Kors, nærmeste helsestasjon, hos badevakten på stranden, legevakt eller ring nødsentralen (112) for informasjon hvis det er symptomer som kvalme, oppkast, svimmelhet, muskelkramper, hodepine, problemer med å puste, eller en generell følelse av å være syk.
 • Se opp for eventuelle allergiske reaksjoner som kan komme etter en tid.

Helserådene kommer fra Redpromar.

Gi beskjed!

Har du sett brennmaneter på Kanariøyene i det siste? Gi beskjed på Canariajournalens Facebook-side!