Oppsiktsvekkende arkeologiske funn på Gran Canaria

Under den siste arkeologiske utgravingen i Cueva Pintada i Gáldar nord på Gran Canaria i sommer ble det funnet unikt håndverk i form av muslingskall som det er risset fine mønster i, et arbeid som krever høy presisjon.

Vakre mønster er risset med høy presisjon inn i muslingskallene. Foto: Cabildo de Gran Canaria

Åtte slike dekorerte muslingskall ble funnet, skriver øyrådet på Gran Canaria i en pressemelding.

Noe lignende er aldri funnet på Kanariøyene tidligere, og de skiller seg sterkt fra mønster og andre dekorasjoner som på gjenstander som tidligere er funnet.

Mønstrene er så fine at arkeologiske eksperter påpeker at det kreves omtrent samme tekniske nøyaktighet som når en kirurg bruker skalpell for å gjenskape mønstrene, skriver øyrådet.

Funnene kan kaste nytt lys over urbefolkningens liv og kunsteriske evner.

Cueva Pintada er det viktigste arkeologiske området på Gran Canaria. Her fins blant annet hulemalerier og en stor, tidligere bosetting for urbefolkningen.

Under de siste utgravingene ble det funnet i alt 187 gjenstander, hovedsakelig førspansk keramikk, men også et trekantede stempel som skiller seg ut og rester av andre gjenstander.

Stempel

Dette stempelet ble også funnet under utgravingene. Foto: Cabildo de Gran Canaria