Nesten halvparten av asylsøkerne i Spania er kvinner

45 prosent av asylsøkerne i Spania i 2019 var kvinner, og kvinneandelen fortsetter å øke. Mange utsettes for overgrep.

Asylsøkere er i gjennomsnitt på reise i 17 år. Kvinner har langt flere årsaker til flukt enn menn, og er mer utsatt for overgrep på reisen. Ill: ICI

53 723 kvinner søkte asyl i Spania i 2019, ifølge tall fra innenriksdepartementet. Antallet kvinner har steget år for år.

Flere kvinner på Kanariøyene også

Den samme trenden er synlig på Kanariøyene, hvor kvinneandelen i småbåter som ankommer fra Afrika har steget betydelig.

Det kommer også flere småbarn og hele familier enn tidligere til Kanariøyene.

En hel del gravide kvinner har ankommet i år, og det har vært et par tilfeller av barnefødsler på over farten – tragisk nok døde ett av de nyfødte barna.

Årevis på reisefot

Mange asylsøkere er på reise i årevis før de kommer frem til et land de kan søke asyl i, og minst en av fem asylsøkere har opplevd seksuelle overgrep på reisen, ifølge en rapport fra UN Women. Kvinner er langt mer utsatt enn menn.

Seksuelle overgrep er også et våpen som er vanlig å bruke i krigføring, har Amnesty International påpekt.

Ifølge flyktninghjelpen i Spania, CEAR, flykter mange kvinner fra sine hjemland nettopp fordi de har blitt utsatt for overgrep, og derfor risikerer å bli utstøtt av familie og venner, og har økt risiko for å bli utsatt for nye overgrep.

Andre grunner til at kvinner flykter er blant annet for å unngå kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og annen grov kvinneundertrykking.

CEAR krever en lovendring med spesiell håndtering og beskyttelse for kvinnelige asylsøkere og barn.

Organisasjonen ber også nyhetsmediene om å formidle i større grad de mange årsakene til at kvinner må flykte. Dette for å øke folks bevissthet om årsaker og de mange problemene og overgrepene kvinner utsettes for, også i transittlandene og i ankomstlandene.

Tiår i flyktningleirer

Mange mennesker blir også tvunget til å bo i tiår i flyktningleirer, slik tusenvis av Saharawi-folk fra Vest-Sahara, Kanariøyenes nærmeste nabo, har gjort. Leiren ligger sør i Algerie, og har eksistert i over 40 år.

Vest-Sahara er okkupert av Marokko, som undertrykker de opprinnelige innbyggerne og har tvunget mange til flyktningleiren i Algerie.

Asylsøkere er i gjennomsnitt på reise i hele 17 år, viser statistikkene.

Verdens flyktningdag

I dag, 20. juni, er det den internasjonale flyktningdagen, og CEAR har oppsummert flyktningåret 2019 og første halvdel av 2020 i en rapport.

Den foreløpig siste småbåten med mennesker som har reist fra Afrika til Kanariøyene i år, ankom Arguineguin sørvest på Gran Canaria med åtte passasjerer natt til i dag, ifølge informasjon fra nødsentralen.

Dagen før kom en båt med 31 passasjerer til Fuerteventura.

Hittil i år har det kommer 2678 mennesker i slike båter. I løpet av fjoråret kom det 2698, og det var mer enn en dobling fra 2018.

Minst 80 personer har omkommet eller er savnet hittil i år på ruten mellom Afrika og Kanariøyene, ifølge CEARs rapport.

CEAR koordinator på Kanariøyene, Juan Carlos Lorenzo, advarte under en direktesendt presentasjon av rapporten fredag om den økende flyktningstrømmen til Kanariøyene.

Denne økningen gir en god ide om trenden og dens intensitet, og om hvordan det kan håndteres, sa han.

Lorenzo påpeker at det er få konkrete tiltak på Kanariøyene for å håndtere flyktninger, hvilket gjør at mange er strandet i et slags stort fengsel, som en øy kan være, uten å kunne komme seg videre.

Han understreker imidlertid at flyktninghåndteringen under pandemien er svært positiv og betryggende, i og med at alle testes for covid-19 straks etter ankomsten.

Hittil har cirka 20 av de ankomne testet positivt, 14 av disse på Fuerteventura denne uken. Alle blir satt i smitteisolat.

Grunnen til at flyktningstrømmen til Kanariøyene har økt, er strengere kontroll og sterkere overvåking på de andre rutene til Spania, ufølge CEAR.

Dette skjer med de som ankommer

De fleste småbåtene blir oppdaget av kystradar eller observanter, og møtt av sjøredningstjenesten før de kommer til land. Passasjerene blir fraktet til en av havnene på øygruppen.

Alle flyktninger og migranter som ankommer Kanariøyene i småbåter, blir arrestert ved ankomst etter å ha fått en helsesjekk av Røde Kors. Barn og mødre som kommer sammen med barn blir ikke arrestert. 

Politiet kan holde de som ikke settes i smitteisolat eller legges inn på sykehus i varetekt i opptil 72 timer, mens identitet og hjemland blir fastslått, og de blir fremstilt for en dommer. 

Deretter blir de som ikke umiddelbart returneres, hvilket så langt, før pandemien, har utgjort hovedandelen, innkvartert i interneringssenter (CIE) eller i andre bygninger som er rigget til dette formålet.

Det er frivillige i Røde Kors og den spanske flyktninghjelpen CEAR som hovedsakelig tar seg av de som ankommer.

På interneringssentrene og krisesenter som er stilt til rådighet, kan de nyankomne bo i inntil tre måneder.

De som ikke skal returneres, får spanskkurs og annen undervisning, for å bli rustet til å integreres og klare seg i Spania. CEAR stiller juridisk hjelp til rådighet for de som trenger det.

Spania har returavtaler med Algerie, Marokko, Mauritania og Senegal.

Tags