Flyktninger og migranter bidrar med mer til økonomien enn hva de koster

I fjor og i år har antallet båtflyktninger økt til Kanariøyene, men det er neppe noen grunn til å frykte kostnadene med dette: En ny, stor studie viser et positivt, økonomisk regnskap for flyktninger og immigranter.

Flyktninger og migranter har en positiv effekt på landenes økonomi, viser en omfattende studie. Ill: Pixabay

Studien viser at disse koster mottakslandene mindre enn de bidrar med i økt bruttonasjonalprodukt og skatteinntekter fra første år av. De bidrar også en smule til lavere arbeidsledighet.

Forskere ved det nasjonale senteret for vitenskapelig forskning i Frankrike har kommet til denne konklusjonen etter å ha analysert data over en periode på 30 år fra 1985 til 2015.

Data fra 15 land over 30 år

Data er hentet fra 15 europeiske land, deriblant Spania og Sverige, som samlet tok imot 89 prosent av flyktningene og immigrantene i denne perioden, ifølge tall fra Eurostat. Studien er publisert i tidsskriftet Science Advances.

Adskilte studier ble gjort for flyktninger og immigranter. Begge grupper bidro til et positivt regnskap, immigranter litt mer enn flyktninger.

De første årene er ikke statistisk like relevante for flyktninger i og med at de ikke kan jobbe mens saken deres behandles av immigrasjonsmyndighetene, ifølge rapporten.

BNP stiger

Bruttonasjonalprodukt målt per 1000 innbyggere stiger for flyktninger med 0,32 prosent det andre året etter ankomst og fortsetter å stige de neste fire årene.

Det er også en positiv effekt for inntektsskatt og en noe mer moderat reduksjon i arbeidsledigheten. Etter ti år har dette nådd en nøytral verdi.

Betalte båteiere for å stoppe flyktningstrømmen

Avisen El País publiserte denne uken en artikkel om at spanske myndigheter forsøkte å stoppe flyktningstrømmen til Kanariøyene i 2006 ved å betale båteierne for å la være å frakte flyktninger fra Afrika til øygruppen.

Forsøket var ikke vellykket. Det året kom det flere titalls tusen flyktninger i småbåter til Kanariøyene.

Et par år senere ble det en nedgang til noen hundre etter at det ble innført permanent overvåking og et samarbeid ble startet med myndigheter og politi i Vest-Afrika.

Tags