For 20 milliarder euro kan Kanariøyene bli selvforsynt med ren energi

Det tyske rombyrået DLR har regnet ut at Kanariøyene kan bli helt og holdent selvforsynt med fornybar energi innen 2050 med et investeringsprogram til 20 milliarder euro.

Vindturbiner i Arinaga, Gran Canaria. Foto: Hugo Ryvik

Det er svært mye penger, men det vil ifølge DLR føre til 42 milliarder euro i energibesparelser.

Dette kommer fram i rapporter som Greenpeace presenterte i dag om hvordan en energirevolusjon kan gjennomføres i Spania, Italia, Hellas og Kroatia.

I dag kommer 90 prosent av energien på Kanariøyene fra olje.

Dette er oppskriften

For Kanariøyene er det DLRs tekniske institutt for termodynamikk som har utført studiene. DLRs oppskrift for å nå målet er å elektrifisere praktisk talt alt energibehov som i dag er dekket med olje.

Det betyr blant annet en overgang til kjøretøy med elektrisk motor, og sammenkobling av strømnettene på de forskjellige Kanariøyene. Energibruken kan reduseres med 37 prosent gjennom effektivisering.

570 millioner per år

Ved å investere 570 millioner euro i året de neste 35 årene, kan det oppnås en installert kapasitet fra fornybar energi på 11.944 megawatt i 2050. I dag er det bare 338 megawatt.

Den foreslåtte progresjonen er 1.011 megawatt i 2020, 3.254 i 2030 og 6.933 i 2040.

Energifordeling i 2050

Modellen tilsier at det i 2050 vil være 6050 megawatt installert kraft fra solceller, 4824 fra vindturbiner, 775 fra termisk energi, 200 geotermisk, 62 offshore, 30 fra biomassekraftverk, og 3,5 megawatt fra vannkraftverk.

Med de planene som ligger på bordet allerede, kan Kanariøyene komme opp u 2759 megawatt fornybar energi i 2050. Det vil kreve 9 milliarder euro i investeringer.

Kan spare 1,1 milliard per år

Ved å spytte inn 257 millioner euro ekstra utover dette i året, kan full fornybarhet oppnås. Samtidig vil det bli besparelser på 1,1 milliard euro i året.

Ved å gjennomføre modellen som DL foreslår, kan CO2-utslippet fra Kanariøyene angivelig reduseres fra 14 millioner til 20.000 tonn i året, og produksjonskostnadene for energien reduseres med 9 eurocent per kilowattime.