I dag blir El Hierro en verdensreferanse for ren energi

Verdens energiøyne er rettet mot den lille kanariøya El Hierro i dag. Der er det offisiell åpning av et unikt vind- og vannkraftanlegg som gjør øya tilnærmet selvforsynt med fornybar energi.

Vannreservoaret fungerer som et batteri som lagrer vindkraften på El Hierro. Foto: Gorona del Viento.

Fem vindturbiner på til sammen 11,5 megawatt skal forsyne øya med energi når vindforholdene er gode nok.

Når det er lite vind, åpnes sluser fra en dam som er bygd i et gammelt vulkankrater slik at vannet renner i rør ned til fire vannturbiner på 11,3 megawatt nede ved kysten, som da sørger for kraftforsyningen.

Vanndam lagrer vindkraften

Vannet renner videre til et nedre reservoar. Kraftoverskudd fra vindkraften blir brukt til å pumpe vannet tilbake fra det nedre til det øvre vannreservoaret.

På den måten blir det et lager for energien som blir produsert av vindturbinene.

Energibehovet på øya er beregnet til å ligge på 48 gigawattimer i 2015, og kan stort sett dekkes av vind-/vannkraftverket. Et dieselkraftverk blir beholdt som back-up.

El Hierro vil redusere behovet for olje med 40 000 fat i året, sa Kanariøyenes president, Paulino Rivero, under åpningen. Det gir en besparelse på over 81 millioner euro. 

Først i verden

Prosjektet har tatt 30 år å utvikle, og er unikt i verden. El Hierro er nå det første isolerte øysamfunnet i verden som er nesten selvforsynt med fornybar energi.

Planen er å bli 100 prosent selvforsynt med fornybart ved å bygge ut solkraft og andre fornybarløsninger.

Utbyggingen har kostet 64,7 millioner euro. Myndighetene har skutt inn 35 millioner euro over statsbudsjettet. 

Gorona del Viento El Hierro S.A. er eid av øyrådet på El Hierro (60 prosent), kraftselskapet Endesa (30 prosent), og teknologiinstituttet på Kanariøyene (10 prosent).

Satser også på elbiler

El Hierro satser også på å bli helgrønn i transportsektoren, og har inngått en avtale med Nissan om å bytte ut alle bilene med elbiler.

Et tilsvarende og betydelig større kraftanlegg er planlagt bygd på Gran Canaria. Dette er imidlertid sterkt forsinket.

Energiselskapet Endesa, som skulle bygge anlegget, er nå ute av bildet og prosjektet er overtatt av et statlig energiselskap.

Kraftstasjonen
Vannkraftstasjonen og det nedre reservoaret ligger nede ved havkanten på El Hierro. Foto: Gorona de Vientos