Vannkraftverk kan dekke vannbehovet på Gran Canaria i tørketider

Et planlagt vann- og vindkraftverk på Gran Canaria inkluderer et avsaltingsanlegg for sjøvann, og kan dekke ferskvannbehovet på Gran Canaria i tillegg til å produsere strøm.

Tegningen viser hvordan kraftverket og et tilhørende avsaltingsanlegg for sjøvann blir. Illustrasjon: REE/Canariajournalen

Chira-Soria-kraftverket skal ligge sør på Gran Canaria, og er ute på offentlig høring for tiden. Det skal dekke 36 prosent av kraftbehovet på øya.

Noe som ikke er omtalt i særlig grad tidligere, er at kraftverket blir en viktig vannreserve også.

I langvarige tørkeperioder kan de to dammene Chira  og Soria, hvis de er fulle, dekke ferskvannbehovet i seks måneder.

Landbruksvann

Dessuten vil de dekke behovet for vann til landbruket i San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tejeda og Artenara, påpeker Gran Canarias president, Antonio Morales, i et langt innlegg i avisen Canarias 7.

Morales er en ivrig forkjemper for kraftverket, og prøver etter alt å dømme å formidle flest mulig av dets positive sider for samfunnet.

På grunn av mye tørke de siste årene, er Chira-dammen og Soria-dammen, øyas klart største, temmelig vannfattige det meste av tiden.

Avsaltingsanlegg for flere formål

For at vannkraftverket skal sikres drift selv i lange perioder uten nedbør, skal det pumpes vann opp til Soria-dammen fra et planlagt avsaltingsanlegg for sjøvann. Dette skal ligge ved kysten i Santa Águeda i Arguineguin.

Dermed kan i teorien dammene holdes fulle nesten hele tiden, og fungere som lagringsressurs både for kraftproduksjon og vannforsyning.

Pumpekraftverk

Vannkraftverket blir et pumpekraftverk der vann føres fra Chira til Soria-dammen gjennom vannturbiner i perioder uten vind og sol. Det vil si når vind- og solkraftverkene ikke kan produserer strøm.

Turbinene kan reverseres, slik at vannet pumpes opp igjen til Chira-dammen. Dette skal gjøres med hjelp av vindkraft i perioder når kraftforbruket er lavt.

Avsaltingsanlegget i Arguineguin vil sikre at vannkraftverket har det vannet det trenger. Overskuddsproduksjonen skal gå til forbruk i samfunnet, både til landbruk og kranvann.

Brannslukkingsvann

Med fulle dammer, vil det også være tilgjengelig vann for slukking av skogbranner, påpeker Morales.

Dette er særlig viktig i fremtiden fordi det er ventet at klimaendringene vil gi mindre nedbør og føre til flere skogbranner.

Kraftverket blir på 200 megawatt installert effekt. Kraftreservene som fulle dammer medfører, skal være tilstrekkelig til 16 timers strømproduksjon hvis alle andre kraftforsyningsressurser er slått ut.

Den beregnede reduksjonen i  CO2-utslipp med kraftverket i drift, er 21 prosent.

Seks millioner til øyrådets kasse

Kraftselskapet Red Eléctrica Española, som skal bygge og drive kraftverket, skal betale rundt seks millioner euro i året i avgift til øyrådet på Gran Canaria.

Vannkraftprosjektet vil skape 3500 arbeidsplasser i utbyggingsfasen.

Tags