Store byggekontrakter for vannkraftverk på Gran Canaria er ute på anbud

Det statlige kraftselskapet Red Electrica Espana har lagt to store kontrakter for et kombinert vann- og vindkraftanlegg på Gran Canaria ut på anbud.

Tegningen viser hvordan kraftverket og et tilhørende avsaltingsanlegg for sjøvann som skal sikre at kraftverket alltid har nok ferskvann blir. Ill: REE/Canariajournalen

Chira-Soria-kraftverket får kapasitet til å dekke en fjerdedel av Gran Canarias kraftforbruk. Det blir også et energilager for annen fornybar energi på Kanariøyene.

Pumpekraftverk

Vann skal føres fra Chira-dammen sør på øya til Soria-dammen gjennom reversible vannturbiner når annen kraftproduksjon ikke strekker ti.

Vannet pumpes tilbake igjen til Chira-dammen når kraftforbruket er lavt.

Knyttes til avsaltingsanlegg

For å sikre at det til enhver tid er nok ferskvann i systemet, skal det bygges et avsaltingsanlegg for sjøvann i Arguineguin, og rørledninger opp til kraftverket.

Den ene kontrakten som er ute på anbud gjelder design, leveranse, bygging, testing, igangkjøring, drift og vedlikehold av avsaltingsanlegget.

Kontrakt nummer to omfatter design, leveranse av hovedutstyr  til pumpekraftverkets kraftproduksjon, samt teknisk assistanse og testing ved oppstart, og opsjon på vedlikehold i anleggets fem første leveår.

Byggearbeidet skal starte i første del av 2021, skriver Red Electrica de Espana (REE) i en pressemelding.

Avsaltingsanlegget (EDAM) skal påbegynnes først.

Det er basert på omvendt osmose, og får en kapasitet på 7800 kubikkmeter vann per døgn.

Seks reversible turbiner

Kraftverket får seks reversible Francis-turbiner med variabel hastighet som yter 33 megawatt i produksjonsmodus , og 36,7 megawatt i pumpemodus.

Disse skal ha hver sin strømgenerator og transformator.

Store mengder masse

775 000 kubikkmeter masse skal bores, hakkes og sprenges ut av fjellene for å gjøre plass til kraftverket og tunneler, ifølge de endelige prosjektdokumentene.

Dette arbeidet skal pågå døgnkontinuerlig med et anslått forbruk på neste fire tonn dynamitt per døgn og 801 sprengninger.  

106 meter lang fjellhall

Turbinhallen inne fjellet ved Soria-dammen blir 106,1 meter lang. Bredden på hallen blir 17,7 meter, og høyden 33,3 meter.

Generatorhallen blir 81,1 meter lang, og transformatorhallen 79,1 meter lang.

Fire tunneler og fire sjakter skal bygges.

Tre lagerhaller får kapasitet til å lagre ni tonn dynamitt og to tonn detonatorer.

Prosjektet har blitt forsinket flere ganger siden ideen ble unnfanget, men nå ser det ut til å bli realisert.

Lenker

Offisiell bulleteng om vannkraftprosjektet fra 8. mars 2019 (spansk)

Tags