420 dynamittsmell per uke for å bygge vannkraftverk sør på Gran Canaria

Det kommer til å dundre og smelle mye og lenge i et fjellområde sør på Gran Canaria under byggingen av vannkraftverket Chira-Soria: 420 sprengninger per uke og 2850 kilo dynamitt per dag.

Tegningen viser hvordan krafverket og et tilhørende avsaltingsanlegg for sjøvann som skal sikre at kraftverket alltid har nok ferskvann blir. Ill: REE/Canariajournalen

Av: Hugo Ryvik hugo.ryvik@canariajournalen.no

To store fjellhaller, fire tunneler og fire sjakter skal sprenges, bores og hugges ut.

De to fjellhallene som skal bygges blir hver av dem så store at de kunne rommet hele Santa Ana-katedralen i Las Palmas.'

2206 meter lang vanntunnel

En tunnel som skal føre vannet fra Chira-dammen til Soria-dammen blir 2206 meter lang og får en åpning på 36 kvadratmeter, ifølge prosjektdokumentene.

For å sprenge ut denne er det i prosjektet beregnet 2847 kilo dynamitt per dag og drøyt 17 tonn per uke.

2576 meter lang adkomsttunnel

Adkomsttunnelen til fjellhallene hvor de seks vannturbinene skal stå blir 2579 meter lang og får en åpning som er 42 kvadratmeter stor.

Til denne er det nødvendig å bruke 299 kilo dynamitt til hver sprengning, og det vil ideelt sett bli tre sprengninger per dag seks eller sju dager i uken.

Det vil si at det vil gå med nesten 5,4 tonn dynamitt per uke for å lage denne tunnelen.

Adkomsttunnelen til Soria-dammen, det nedre reservoaret, blir 1500 meter lang og får en åpning på 34 kvadratmeter. En service- og kabletunnel blir 875 meter lang og 24 kvadratmeter.

Kun en sprengstoffbil

På Gran Canaria fins det angivelig kun en autorisert sprengstoffleverandør som holder til i Telde, og kun ett kjøretøy som er autorisert til å transportere dynamitt, og det holder til på Tenerife, skriver avisen Canarias 7.

Lastebilen har kapasitet til 2200 kilo eksplosiver og 1000 detonatorer. Den kan kjøre tre turer ukentlig til vannkraftutbyggingen, hvilket betyr at den kan levere i underkant av 10,5 tonn dynamitt og 420 detonatorer per uke, når det tas hensyn til at den også må brukes til andre leveranser.

Bygger lagerhaller for 18 tonn dynamitt

I prosjektdokumentene fra utbyggeren, det statlige kraftselskapet Red Eléctrica de España (REE), foreslås det å bygge tre dynamittlager som kan lagre til sammen 18.000 kilo dynamitt. Dette for å sikre forsyningen og unngå stans i byggingen.

Planen at byggingen av kraftverket skal starte senere i år, og det skal stå ferdig i 2025.

For tiden er prosjektplanene ute på offentlig høring. Når høringstiden er ferdig, alle innspill er vurdert og eventuelt tatt hensyn til gjennom endringer i planene, starter miljøvurderingsprosedyren.