Kjøpte leilighet i turistkompleks i Puerto Rico – blir nektet å ta den i bruk

En kvinne fra Nederland skal ha blitt nektet å ta i bruk en leilighet hun eier i et turistkompleks i i Puerto Rico sørvest på Gran Canaria fordi den skal leies ut til turister. 

I Puerto Rico er det flere bygninger der det er en blanding av fastboende og utleie til turister, særlig i eldre turistkomplekser der leiligheter gradvis har blitt solgt til private opp gjennom årene. Dette er et stort konflikttema i de siste årene for regulering av turistområder, der det ikke skal tillates fastboende. Myndighetene har ikke klart å finne gode lover som regulerer dette uten at mange blir skadelidende. Foto: Frifot Forlag

Det er et hotellselskap som driver utleie av leiligheter i bygningen til turister som angivelig nekter henne adgang.

Selskapets ledelse viser etter sigende til at en turismelov fra 2013 forbyr fastboende i turistkomplekser, skriver avisen Canarias Ahora.

Forrige eier hadde bodd der i 30 år

Kvinnen kjøpte angivelig leiligheten sammen med kjæresten 28. februar fra en tysker som hadde bodd der i over 30 år uten å få problemer med bruksretten, skriver avisen videre.

De nye eierne har angivelig plassert sine eiendeler inne i leiligheten. Da kvinnen skulle inn i leiligheten på fredag denne uken etter å ha vært i Nederland siden 5. mars, viste det seg ifølge avisen at det var satt inn ny lås i døren, og hun kom ikke inn

Ti dager etter at de forlot Gran Canaria 5. mars, skal ledelsen for turistkomplekset ha begynt å sende eieren en rekke e-poster som advarer om at de ikke kunne bruke leiligheten til tross for at de hadde kjøpt den.

Total avvisning

Da hun ikke kom seg inn i leiligheten på fredag, skal hun ha ringt turistkompleksets direktør. Hun skal  blitt fortalt at hun ikke hadde adgang til leiligheten og at den tilhørte turistkompleksets utleieleiligheter.

Eiendomsmegleren som hadde stått for salget av leiligheten skal ha blitt koblet inn for å megle, men uten resultat.

De ansatte i turistkomplekset skal ha fortalt at de handlet under streng ordre fra direktøren, og ikke kunne  tilby andre løsninger enn innkvartering i en annen leilighet for natten.

Kvinnen skal ha anmeldt forholdet til Guardia Civil.

Hevder å handle med loven i ryggen

Loven det vises til for å nekte eierne adgang åpner for det som kalles substisjon av dissidenteiere.

Det innebærer i praksis at med simpelt flertall i boligkompleksenes sameie kan boligeiere som nekter å la boligene leies ut til turister, bli tvunget til å gi slipp på råderetten over sine leiligheter, og i verste fall kan boligene bli tvangssolgt.

I loven er det et unntak for de som har kjøpt eller arvet boliger som ligger i turistkomplekser og turistområder og har vært brukt til faste boliger frem til 1. januar 2017. Disse kan fortsatt brukes som faste boliger, også hvis de blir solgt, etter det Canariajournalen forstår.

Spørsmålet er om hotellselskapet tolker loven korrekt i dette tilfellet, og hvorvidt de med støtte i lovverk kan ta seg inn i en privateid leilighet, skifte lås og nekte eieren adgang.

Hevder at hun ikke ble informert

Kvinnen som eier leiligheten skal ha forsikret om at hun ikke ble informert av ledelsen for turistkomplekset at hun måtte stille leiligheten til rådighet for utleie.

Kvinnen skal ha fått en e-post fra kompleksets ledelse etter at hun var i dialog med direktøren der de skriver at bygningen har juridisk status som hotell, og at ingen av leilighetseierne kan bo der fast fordi det ikke er tillatt, ifølge loven.

Tilbudt 250 euro i måneden av leieinntektene

Ifølge PALT, en folkeplattform for folk som er påvirket av turismeloven, har kvinnen blitt tilbudt 250 euro i måneden for utleie av leiligheten gjennom hotellselskapet.

Sett i lys at av ferieboliger i området leies ut for minst 350-400 euro i uken, er dette en svært lav sum.

PALT arrangerte på fredag, samme dag som kvinnen ble nektet adgang til leiligheten, en demonstrasjon i Las Palmas mot nettopp slike lover som setter store begrensninger på boligeieres råderett over boligene.

Under demonstrasjonen ble det ropt at boligeierne blir ranet.

–  Loven kan ikke tolkes slik

Selskapet som har vært megler i salget av leiligheten er Cardenas.

–  Vi er absolutt opprørt og hjelper vår kunde med alt vi kan, og vi tar vårt ansvar hvis det er bevist at vi har noe. Men vi er helt sikre på at vi ikke har det, sier Carolina Garcia Chagrin, daglig leder for Cardenas.

Hun sier videre at loven er ganske forvirrende, noe Cardenas har kjempet mot non-stop siden 2013, og kan tolkes på mange måter. Men absolutt ikke slik hotellfirmaet tolker den. 

Chagrin opplyser at det vil bli en rettsprosess som kunden dessverre må gå gjennom.

– Dette hotellselskapet har brutt seg inn i en privat leilighet med private eiendeler under egen tolkning av lovene. I Spania, som i andre land, er dette en kriminell handling som vil få konsekvenser. Det er kriminelle handlinger hver dag på gaten, og den eneste ansvarlige er den kriminelle, sier hun.

Ble først gratulert, så utestengt

Chagrin viser til at hotelledelsen begynte å sende e-poster til kunden etter at kjøpet var gjort, og etter at de hadde gratulert henne når hun opplyste at hun skulle kjøpe.

Av hensyn til kunden ønsker ikke Cardenas å opplyse hvilken bygning i Puerto Rico leiligheten ligger i ut over at det ikke er et norsk selskap som driver hotellvirksomheten.

Det er veldig få private leiligheter i det anlegget, forteller hun, så det er ikke ofte en leilighet blir solgt.

– Så lenge det ikke er avklart skal vi meglere selvfølgelig ikke formidle videre leiligheter der.

Tags