Fastslår at endringer for utleie av ferieboliger i turismelov er brudd på grunnloven

Det kanariske parlamentets rådgivningskomité har vurdert endringer i Kanariøyenes lov om modernisering av turismen, og kommet til at paragrafer om utleie av ferieboliger er i strid med grunnloven.

Feriebolig som leies ut i Temisas på Gran Canaria. Foto: Canariajournalen

Lovendringene skulle egentlig vedtas i parlamentet i forrige uke, men avstemmingen ble utsatt på grunn av massive protester mot paragrafer som berører utleie av ferieboliger.

Leverte klage

En gruppe på 19 interesseforeninger leverte en klage på lovendringene til regionsregjeringen på mandag.

Et opprop mot lovendringen som ble startet på Change.org fikk 10.500 underskrifter i løpet av seks dager.

Mange mener at de foreslåtte lovendringene er hardt slag mot utleie av ferieboliger, spesielt de som ligger i turistområder.

I klagebrevet står det at langt fra å regulere denne aktiviteten, vil det bli slutten på  bedriftsfrihet, jobbskaping og demokratisering av turisme, og at det vil ødelegge økonomien til tusenvis av familier og selskaper som er knyttet direkte eller indirekte til ferieboligutleien.

Interesseforeningen PALT mobiliserer mot den foreslåtte lovendringen 23. mars.

Viser til to brudd på grunnloven

Rådgivningskomiteen mener at teksten i paragraf 46 som forbyr urban utleie som fastbolig av boliger som er kvalifisert som ferieboliger er brudd på grunnloven, skriver nyhetsbyrået Efe.

Det samme gjelder en paragraf som slår fast at en fastsatt minimum prosentandel av medlemmer i borettslag må si ja til utleie av ferieboliger.

Komiteen slår fast at lovendringene for ferieboliger introduserer en "betydelig fordreining" av det opprinnelige initiativet, som ikke hadde det målet som er formulert.

Det sosialdemokratiske partiet PSOE har bedt om at voteringen om lovendringene i parlamentet må utsettes på grunnlag av komiteens uttalelse, skriver avisen La Provincia.

Voteringen vil neppe skje i den nåværende regjeringsperioden. 28. april er det nyvalg i Spania og i mai regionalvalg på Kanariøyene.

52.000 ferieboliger

Det fins cirka 52.000 ferieboliger i utleiemarkedet på Kanariøyene, og mange av disse ville ikke kunnet leies ut på lovlig vis hvis lovendringene blir vedtatt. Mange spanske og utenlandske boligeiere har basert boliginvesteringene på utleie til turister.

Ferieboligene utgjør cirka tre prosent av boligmassen på Kanariøyene, ifølge interesseforeningen Ascav.

Loven som saken gjelder er en moderniseringslov for turisme (85/2015) der det i utkastet til endringer ee satt begrensninger på utleie av ferieboliger.

Det forbys blant annet langtidsutleie i turistområder,  strafferammen for brudd på loven økes til 300.000 euro, og det er begrensinger for utleie av bare rom til turister - det må være en komplett leilighet eller hus. 

En annen lov er på trappene, en ny lov om utleie av ferieboliger (dagens lov kom i mai 2015). Denne nå er til høring i alle kommuner på Kanariøyene.

Disse er med på klagen som foreningen ASCAV tok initiativ til:

 • Cluster de construcción, equipamiento y servicios de Canarias (CONESCAN)
 • Federación de Viviendas Turísticas (FEVITUR)
 • Asociación Empresarial Canaria del Alquiler de Vehículos sin Conductor (AECAV)
 • Asociación Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia (AVAEC)
 • Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (CECAPYME)
 • Federación Empresarial de Comercio de Las Palmas (FEDECO)
 • Federación Empresarial Canaria (FEC)
 • Asociación Empresarios Hoteleros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura (AEH)
 • Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT)
 • Asociación Empresarios y Comerciantes de Arona (AECP)
 • Asociación Empresarios de Adeje (AECPA)
 • Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias (FDEC)
 • Asociación de Inmobiliarias Tenerife Sur
 • Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI)
 • Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria (CIT)
 • Asociación de Pequeños Propietarios, Gestores y Simpatizantes de Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (VIUTUR) 
 • Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas de Gran Canaria (CAF) 
 • Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA)

Tags