Innbyggere ønsker å beholde sementfabrikken ved Arguineguín

Konsesjonen for en sementfabrikk ved Arguineguín sørvest på Gran Canaria går snart ut, og kan bli erstattet av turismeutbygging.Innbyggerne slår nå ring om fabrikken.

Fabrikken ligger på en attraktiv tomt like ved kystbyen Arguineguín. Foto: Canariajournalen

Sementprodusenten Ceisa har imidlertid søkt om fornyelse av konsesjonen i ytterligere 25 år.

Innbyggerne som bor i området, ønsker også at fabrikken skal leve videre.

Det fremgår av et utspill fra innbyggerforeningen "La Asociación de Vecinos de Bahía Santa Águeda".

Santa Águeda er navnet på viken hvor fabrikken ligger, og på fabrikkens kaianlegg.

I tillegg til arbeidsplassene på fabrikken, viser foreningen til en "mangedobling av den økonomiske og sosiale utviklingen" som fabrikken har medført.

Fabrikken ligger i vannkanten i i El Pajar, hvor det fins et lite boligområde og en badestrand med serveringssteder, samt noen nybygde ferieboliger like i nærheten.

Konsesjonen går ut i oktober 2022, og Ceisa søkte om ny konsesjon 23. mars. Selskapet eier fabrikktomten, men må ha konsesjon av havnemyndighetene for industriell drift.

Fabrikkdriften har "gitt mange familier verdighet i deres livsprosjekt", og bidratt vesentlig til utviklingen av området", viser foreningen til i en kunngjøring.

Det pekes på en god sameksistens med fabrikken, som de hevder har gjort betydelige investeringer.

Foreningen understreker at enhver som ønsker å skape vekst, må gjøre dette gjennom egne meritter, ikke ved å forringe eller eliminere andres meritter.

Dette er et hint til investorer og andre interessenter som presser på for å gjøre turismeutbygginger på den attraktive tomten hvor sementfabrikken ligger.

Ceisa skriver i en uttalelse at det er av avgjørende betydning for virksomheten at fabrikken får fortsette driften.

Det er her selskapet tar imot mye av råvarene som kommer fra fastlandet, og sender ut sement til de andre Kanariøyene, vises det til.

En halv million tonn sement leveres i normale år fra fabrikken.

Ceisa har lager og sementutsalg på Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura og La Palma.

Selskapet har 150 arbeidsplasser.

Fabrikken i El Pajar har en produksjonskapasitet på 1,5 millioner tonn sement per år.

Den har produsert sement i over 60 år.