I disse yrkene er det flest kvinner

Antallet kvinner i arbeid på Kanariøyene har økt med 119 500 de siste 15 årene.

Kvinnedagen 8.mars. Ikke alle står på kjøkkenet.

God 8. mars!

Utviklingen for kvinner i arbeidslivet er presentert i en rapport fra Kanariøyenes observatorium for sysselsetting i anledning kvinnedagen.

Rapporten heter «Arbeidsmarkedet og kjønn».

472 000 kvinner i jobb

I rapporten kommer det frem at over 472 000 kvinner var i arbeid på Kanariøyene ved utgangen av 2023, hvilket er et rekordhøyt antall.

Totalt var det i underkant av én million menn og kvinner i arbeid ved utgangen av fjoråret.

Antallet kvinner i arbeid har steget med 34 prosent på 15 år, og med over 75 000 siden 2014.

Antallet arbeidsledige kvinner har gått ned med 75 860 fra 2014 til 2023, og ligger på drøyt 18 prosent.

For menn er arbeidsledigheten litt over 14 prosent.

Yrkene med høyest kvinneandel

I Spania er det en svært høy andel kvinner innen omsorg, kunst og håndverk, humanoria, utdanning og administrasjon.

Her er det flest kvinner:

  •  I førskoler er nesten 93 prosent av de ansatte kvinner.
  • I barnehager og omsorgssenter for barn, samt på barneskoler, er kvinneandelen i underkant av 92 prosent.
  • Innen skjønnhetspleie, velvære og relaterte yrker er det i under kant av 91 prosent kvinnelige ansatte.
  • Hjemmetjenesten har nesten 89 prosent kvinnelige ansatte.

I den andre enden av skalaen, det vil si yrker med en kvinneandel på under 10 prosent, finner vi bygningsarbeidere, murere, malere og sveisere.

Kvinnelige ledere i fåtall

Rapporten viser også et fortsatt underskudd på kvinner i ledelsesstilliger, under 35 prosent.

Yrker knyttet til vitenskap og teknologi har også få kvinner.

I ingeniøryrker og industri, er tre av ti ansatte kvinner.

Færre kvinner enn menn i arbeid

46,2 prosent av kvinner i yrkesaktiv alder på Kanariøyene er ute i arbeid.

For menn er det 55,4 prosent.

Til tross for en positiv utvikling for kvinner, er det fortsatt viktige utfordringer for å gi kvinner like muligheter som menn, slår rapporten fast.

For å oppnå full likhet, må det gjøres grep i samfunnet som helget, vises det til.

Få kvinner starter for seg selv

Kanariøyenes minister for turisme og sysselsetting, Jessica De León, peker i en pressemelding på at det er få selvstendige næringsdrivende og gründere blant kvinner.

Rapporten forteller at andelen kvinner som oppmuntres til å starte egen bedrift er 37 prosent.

For menn er det 63 prosent.

Under 11 prosent av den kvinnelige arbeidsstyrken er selvstendig næringsdrivende.

Jessica De Leon ønsker at det må jobbes for å få kvinner inn i yrker som driver med digital teknologi fordi denne sektoren har et enormt vekstpotensial.

Prioriteres i programmer

Ministeren sier at kvinner i yrkeslivet prioriteres i alle programmer og aktiviteter

Dette blir blant annet gjort i programmer for utdanning av yrkessjåfører.

I  2023 ble det gitt 467 153 euro i subsidier for å få 284 kvinner på landet og i småkommuner ut i arbeid, opplyser De Leon.

Canariajournalen har tidligere i mars omtalt en rapport som sier at lønnsgapet mellom kvinner og menn er mindre på Kanariøyene enn i resten av Spania,  og på vei ned, men det er fortsatt på over 14 prosent.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!

Tags