Knokler fra seks mennesker funnet i Gáldar– noen med håndjern

Levningene av seks mennesker er oppdaget og gravd frem i Gàldar nord på Gran Canaria, noen av dem tilsynelatende med håndjern.

Gran Canaria_Galdar_arkeologi_skjelett

Hvor gamle er knoklene? Karbon-14-datering kan gi svaret.

Menneskene med håndjern har blitt begravd med ansiktet ned, skriver øyrådet i en pressemelding.

Tilfeldig funn

Knoklene ble, med hjelp fra innbyggere, funnet på et hittil ukjent arkeologisk sted i et klippeområde ved Caleta de Arriba på Gáldar-kysten.

En gammel førspansk bolighule som hadde blitt begravd av et massivt skred ble oppdaget.

Levningene som ble funnet, tilhører voksne og unge menn.

De var ikke surret inn eller innsvøpt, slik urfolket pleide å gjøre med sine døde.

Levningene befant seg på forskjellige steder, men noen var plassert oppå hverandre.

Disse faktaene tyder på at det neppe er snakk om levninger fra urfolkets tid, men fra nyere tid, påpekes det.

Ingen andre funn

Likene var dekket av store steiner fra skredet.

Utenom levningene er det ikke identifisert noe annet uorganisk materiale (for eksempel eiendeler), som kan gi en kronologisk-kulturell tilordning til funnet.

Det blir understreket at ytterligere undersøkelser er nødvendig.

Tidsbestemmes

Nå som fasen med feltarbeid er i ferd med å bli fullført, har undersøkelser av de menneskelige levningene startet.

Prøver er valgt for utføre en Karbon 14-datering.

Om noen få måneder venter arkeologene at de vil ha nye bevis som vil forklare funnet.

Ny nødtjeneste

Utgravingen har blitt utført i mars og april av Tibicena Arqueología y Patrimonio på oppdrag for den historiske kulturarvtjenesten i departementet for formannskap og kulturarv.

Dette har vært en av de første aksjonene som har blitt utført av den nye arkeologiske nødhjelpstjenesten.

Formålet er å effektivisere arbeidsprosedyrer for å reagere på situasjoner som denne. 

Det vil si tilfeldige funn av arkeologiske materialer, de naturlige eller antropiske virkningene på arkeologiske steder, problemene med bevaring eller plyndring, samt utviklingen med intervensjoner av forskjellige slag.

På grunn av faren for ødeleggelse eller endring av Gran Canarias arkeologiske arv, må det settes i gang arkeologiske nødaksjoner, understrekes det i pressemeldingen.

Dette krever en umiddelbar plan som garanterer tilstrekkelig beskyttelse.

Målet er å garantere redning, bevaring og dokumentasjon av løsøre og fast eiendom, som blir påvirket av ethvert forhold som setter et arkeologisk område i fare.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!