Jubileum for Kanariøyenes største helleristningsfelt

I år er det 50 år siden Kanariøyenes viktigste område med helleristninger fikk status som kulturhistorisk interesse.

Kanariøyene_Gran Canaria_Letreros de Balos_Arkeologi_Helleristinger

Helleristininger i Barranco de Balos.

Området ligger i Agüimes kommune sørøst på Gran Canaria, og heter "Los Letreros de de Balos".

Det er det største og mest varierte funnet av utendørs helleristninger på Kanariøyene.

Foto: Øyrådet

Her finnes nesten alle typer inskripsjon som er representert på Kanariøyene:

Antropomorf (menneskelignende), zoomorf (dyrelignende), alfabetisk, geometrisk osv.

Los Letreros de Balos ligger ved Barranco de Balos på grensen mellom Santa Lucia og Agüimes kommune, der hvor Temisas-ravinen møter Las Pilas-ravingen, seks kilometer fra kysten og 200 meter over havet.

I det samme området ruver naturmonumentet del Roque Aguayro, et lite fjell med karakteristisk form.

Roque Agayro sett fra Los Corralillos i Aguimes. Foto:elcoleccionista CC

På en 600 meter lang og 200 meter bred stein som stikker opp av jorden er det 49 paneler med helleristninger.

Figurer som er risset inn fremstiller mennesker, øgler og geometriske figurer som sirkler, halvsirkler, trekanter, bølgeformer, spiraler, streker og prikker.

Menneskene er fremstilt med overdrevent lange fingre og kjønnsorganer, og er påført hodeplagg.

Helleristningene er etter alt å dømme risset inn med steiner.

De eldste finnes nederst på steinen, og de nyeste øverst i takt med at bakken har hevet seg opp gjennom århundrene.

Helleristningene ble restaurert for ti år siden.

Fra restaureringsarbeidet. Foto: Øyrådet

Plasseringen ble etter alt å dømme valgt fordi det ligger i krysningspunktet mellom flere bosettingsområder, ifølge arkeologene.

Det kan ha blitt brukt i kulturell, religiøs og magisk sammenheng.

Feltet er gjerdet inn, og helleristningene kan foreløpig bare beskues på nært hold etter avtale.

Gruppeomvisninger er mest vanlig.

Øyrådet på Gran Canaria og Agüimes kommune markerte jubileet med en omvisning og en plakett på stedet, skriver kommunen i en pressemelding.

Ordfører Óscar Hernández og øyrådets direktør for historisk arv, Heritage, Sebastián López deltok i markeringen.

Letreros de Balos. Foto: GranCanaria007