Gran Canaria har Spanias tetteste forekomst av fortidsminner

På Gran Canaria er det oppdaget 1100 arkeologiske steder, hvilket er den høyeste tettheten per kvadratkilometer i Spania.

Risco Caído, erklært av Unesco som verdensarv i fjor, blir kalt lysets kalender, et sted hvor solverv ble markert. Foto: Patrimonio de Gran Canaria

I tillegg er det funnet 10 000 etnografiske gjenstander, hvilket også en av de høyeste tettheter per kvadratkilometer i landet, påpeker øyrådet i en pressemelding.

Funnene er en arv fra urbefolkningen på øygruppen, som ble utryddet av de spanske erobrerne på 1400-tallet.

Urbefolkningen levde isolert fra omverdenen i mange hundre år. Det de etterlot seg er av svært høy verdi, påpeker øyrådet.

I 2019 ble ti prosent av Gran Canarias areal erklært som verdensarv av Unesco. (Risco Caído og kulturlandskapet omkring).

Det finnes blant annet hellige steder av alle slag og særegenheter, steder med astrologisk betydning, eldgamle tradisjoner som fortsatt lever, naturlige og utgravde huler som ble brukt som bosted, lager, produksjonssted eller gravsted, samt hus bygd av steiner og gravhauger.

Flere av de arkeologiske stedene er både store og spektakulære, og de finnes i mange områder på Gran Canaria.

Mer informasjon arven fra urbefolkningen finner du på dette nettstedet (kun på spansk):

www.grancanariapatrimonio.com