Mer motstand mot bygging av vannkraftverk sør på Gran Canaria

Miljøorganisasjonen Ben Magec-Ecologistas en Acción har anmeldt arbeider knyttet til bygging av et vannkraftanlegg øverst i Arguineguín-dalen sør på Gran Canaria til politiet.

Demning Salto de Chira.

Salto de Chira.

Organisasjonen hevder at det mangler skilt som opplyser om arbeidet som pågår, og om den tilknyttede lisens for å utføre denne typen arbeid, skriver avisen Canarias 7.

Utbyggerne, det statlige kraftselskapet Red Electrica de Espana (REE), hevder på sin side at alle nødvendige tillatelser er på plass.

Arbeidet med å bygge vei til anleggsområdene ved Soria-dammen øverst i Arguineguín-dalen har nylig startet. I første omgang pågår nå knusing av store steiner med hjelp av hydraulisk maskineri.

En gruppe aktivister reiste en liten teltleir i området 19. desember for å overvåke og protestere mot byggingen.

Foto: Salvar Chira Soria

I tillegg til steinknusingen, blir det blant annet hevdet fra en annen aktivistgruppe at rødlistede snegler holder til i området.

Nasjonalpolitiet har vært på plass for å se til at alt går fredelig for seg.

Kraftverket kalles Salto de Chira (og Chira-Soria), og alle kontrakter for å bygge kraftverket er inngått.

Ben Magec har levert anmeldelser både til Guardia Civils miljøpoliti Seprona, og til Kanariøyenes byrå for beskyttelse av naturmiljø (ACPMN) for knusingen av store steiner 3. januar.

Det kreves en undersøkelse av om selskapet som utfører arbeidet for REE har tillatelsene i orden.

Salto de Chira-kraftverket er det største offentlige prosjektet i Kanariøyenes historie, målt i pengeverdi. Budsjettet er på 586 millioner euro.

Kraftverket får en effekt på 220 megawatt. Demningene fins fra før, og et nytt avsaltingsanlegg ved kysten skal sikre at det lukkede kretsløpet i pumpekraftverket alltid har tilstrekkelig med vann.

Et vannrør skal legges i bunnen av Arguineguín-dalen fra kysten til Soria-dammen.

Kraftverket skal fungere som et batteri og reserve for andre typer fornybar energi på Gran Canaria. Utbyggere og myndigheter blir kritisert av aktivister som er imot utbyggingen for at dette i seg selv kan føre til en sterk utbygging av fornybar energi i naturen.