Oljeselskap undersøker dyp jordvarme på Kanariøyene

Det spanske oljeselskapet Repsol ser på mulighetene for å utnytte dyp jordvarme på Kanariøyene til oppvarming og strømproduksjon.

Utsikt over San Bartolomé de Tirajana fra Pico de las Nieves

Utsikt over San Bartolomé de Tirajana fra Pico de las Nieves

Nå skal selskapet forlenge en studie for å analysere hvor på øya Gran Canaria mulighetene er størst for å utnytte den geotermiske energien som ligger i jordskorpen.

Lovende

Selskapet viser til at alle indikatorer er kompatible med at det er en middels høy entalpi for geotermisk ressurs på øya, skriver avisen Canarias 7.

Entalpi er en termodynamisk tilstandsfunksjon som sier noe om mengden varme i et system.

I denne sammenhengen anses middels høy entalpi å være varmelommer på 30-150 grader.

Små kraftverk er aktuelt

Med minst 150 graders jordvarme er det mulig å produsere elektrisitet i et kraftverk fra jordvarmen, og lavere temperaturer kan utnyttes til oppvarming.

Et typisk kraftverk vil være på 10 megawatt, skriver Repsol på selskapets nettsider.

Det vil kunne produsere strøm for 23 000 husholdninger helt uten utslipp av klimagasser. Det vil si omtrent det samme som en stor vindturbin.

Selskapet viser til at et slikt kraftverk senere kan oppskaleres til 30- 50 megawatt.

Fase 2 i undersøkelsene

Repsol søker nå om en forlengelse i ytterligere ett år av en undersøkelsestillatelse fra den kanariske regjering i et 466 kvadratkilometer stort område.

Resultatene fra den neste fasen skal avgjøre om de går videre med prosjektet, som har fått navnet Lisa.

Skal bore 2000 meter dypt

Det skal gjøres studier på dybder ned til 2000 meter i jordskorpen, med en borediameter på cirka 20 centimeter.

Undersøkelsene skal konsentreres om den midtre delen av Gran Canaria, fra kyst til kyst, og vil i denne omgangen ikke berøre nordsiden eller sørsiden.

Kommunene som berøres er La Aldea de San Nicolás, Tejeda, øvre del av Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes og Ingenio.

Startet i fjor

Repsol startet undersøkelsen i november 2021. Flere år til vil gå før jordvarmen eventuelt kan utnyttes til fornybar energi, understrekes det.

Når fase to av undersøkelsene er ferdig, går prosjektet eventuelt over i en forskningsbase.

Et geotermisk produksjonsanlegg kan tidligst bygges i 2027-2028 hvis forskningen er vellykket, blir det slått fast.

Oppdrag til ITC

Selskapet har gitt Kanariøyenes teknologiinstitutt, ITC, i oppdrag å lage en studie om muligheten for å utnytte dyp jordvarme på Gran Canaria til å produsere varme for industri eller husholdninger.