Gran Canarias nye radioteleskop blir fem etasjer høyt

Et nytt radioteleskop som skal bygges i bygda Temisas, omtalt av Canariajournalen i oktober, blir 17,8 meter høyt.

observatoriet Temisas

Observatoriet i Temisas slik det ser ut i dag.

Det tilsvarer omtrent høyden på en bygning med fem etasjer.

Diameteren på teleskopet blir 13,2 meter.

Det nåværende observatoriet er cirka 10 meter høyt.

Det nye radioteleskopet skal ligge like ved siden av en astronomisk stasjon som ligger på en fjellkam øverst i Temisas sørøst på Gran Canaria.

Arealet som skal benyttes er på drøyt 24 000 kvadratmeter, opplyser Teodoro Sosa, rådmann i Gran Canarias øyråd.

11.juni 2008 ble kuppelen til det nåværende observatoriet heist på plass. Foto: Fundation Temisas

Kjøper tomter før årsskiftet

Øyrådet på Gran Canaria skal signere kjøpskontrakter med seks markeiere for til sammen 160 034 kvadratmeter land i området 28. desember.

Kjøpesummen er 750 000 euro.

Agüimes kommune skal deretter fradele en 24 000 kvadratmeter stor del av tomten, som det nasjonale, geografiske instituttet IGN skal tildeles bruksrett for

Der skal en romdeogesi- og astronomistasjon med teleskopet bygges.

Geodesi er vitenskapen om jordens form, bevegelse og tyngdefelt.

Budsjettet for stasjonen er fem millioner euro. Montering og idriftsetting av stasjonen er beregnet til å ta mindre enn to år.

Blir del av Rage-nettverket

Den nye stasjonen blir en del av «Atlantic Network of Geodynamic and Space Stations (Rage)», et prosjekt som startet i 2011 gjennom en avtale mellom Spania og regjeringen på Azorene.

Det dreier seg om bygging, installasjon og drift av fire grunnleggende geodetiske stasjoner i Spania (Yebes og Gran Canaria) og på Azorene.

Denne geodetiske infrastrukturen skal benyttes til å overvåke jordoverflaten og gi presise data.

Dermed skal det bli mulig å kvantifisere og kartlegge endringer i rom og tid i jordens form, rotasjon og massefordeling.

Relevante problemstillinger skal studeres, blant annet knyttet til klimaendringer og beregning av gjennomsnittlig variasjon av havnivå, skriver Rage på sine nettsider.

Rage-stasjoner er strategisk plassert på forskjellige tektoniske plater; den eurasiske platen (Yebes, Spania), den nordlige platen (Flores, Azorene), den afrikanske platen (Gran Canaria), og på mikroplaten som danner trippelkrysset mellom platene (Santa Maria, Azorene).

Endret plasseringen

Det arkeologisk viktige huleanlegget Cueva del Gigante ligger for øvrig i en loddrett fjellvegg i det samme området som øyrådet skal kjøpe.

Utsikt fra Cueva del Gigante mot Arinaga. Foto: Canariajournalen

Den opprinnelige planen var å installere teleskopet i Artenara, som ligger høyere opp i Gran Canarias fjellheim.  En avtale med kommunen ble inngått i 2016.

Plasseringen ble imidlertid senere ansett som forstyrrende for Risco Caido og Montana Sagrada, som er erklært Unesco verdensarv.

Dermed ble Temisas til slutt valgt i stedet.

Mekaniske komponenter og servomekanismen til radioteleskopet har ligget på et lager på Gran Canaria siden 2020 i påvente av at plasseringen av teleskopet skulle bli avgjort.

Tags