90 millioner euro til undersøkelser av dyp jordvarme på Kanariøyene

Spanias regjering skal sette av 90 millioner euro til undersøkelser av mulighetene for å utnytte dyp, geotermisk energi i stor skala på Kanariøyene.

Hellisbeidi, geotermisk anlegg på Island.

Hellisbeidi, geotermisk anlegg på Island.

Pengene skal brukes innenfor rammen av en plan for gjenoppretting, transformasjon og bærekraft, og skal gå til undersøkelses- og forskningsarbeid, skriver avisen Canarias Ahora.

Oljeselskapet Repsol startet i 2021 et prosjekt der de undersøker mulighetene for å utnytte geotermisk energi på Gran Canaria til strømproduksjon og oppvarming, et prosjekt som skal inn i fase to i år.

Svært lite utnyttet i dag

For øyeblikket er det bare 23,5 megawatt grunn jordvarme som er tatt i bruk på Kanariøyene til å drive varmepumper, luftkondisjonering og oppvarming av badebassenger på 30 hoteller, kjøpesentre og badeanlegg.

Tre av fire av disse er på turistanlegg på Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria og Tenerife.

Varmen til anleggene nevnt over hentes opp fra opptil 200 meter dype borebrønner.

For å produsere strøm eller drive oppvarming i stor skala, må det bores betydelig dypere, ned til dyp hvor det er temperaturer på minst 100-150 grader.

Det finner man 1500-4000 meter nede i jordskorpen. Slike boreoperasjoner er imidlertid svært kostbare, og det er ingen garanti for at det blir vellykket.

Væske som blir ført i rør ned i brønnene blir varmet opp og stiger opp igjen til overflaten som varm damp, og dampen kan føres inn i dampturbiner som lager strøm.

Undersøker i belte på Gran Canaria

Repsol er for tiden det eneste selskapet som undersøker dyp jordvarme på Gran Canaria. Kostnadene med slike prosjekter er så høye at det kun er store selskaper med solid, økonomisk ryggrad som kan ta risikoen, blir det ansett.

Oljeselskapet har lisens til å undersøke et 466 kvadratkilometer stort belte som strekker seg over Gran Canarias midtparti fra vestkyst til østkyst.

10 millioner euro per undersøkelse

Hver undersøkelse med prøveboring koster cirka 10 millioner euro, ifølge beregninger i Kanariøyenes plan for økonomisk overgang, kamp mot klimaendringer og bærekraft.

Det ideelle er å bore tre prøvebrønner på 2000-3500 meters dybde for å bekrefte hvorvidt den geotermiske energien er utnyttbar, vises det til.

Slike boreoperasjoner kan ta opptil ett år, og det anses å være 50-60 prosent sjanse for at det blir vellykket.

Før prøveboringen er det omfattende og grundige undersøkelser og forskning som må gjennomføres. Kostnadene for dette anslås til opp imot én million euro.

Ser på finansieringsmodeller

Myndighetene ser på ulike måter å finansiere slike prosjekter på. Blant annet ser de til Island, som fra 1967 ga utviklingslån som selskapene slapp å betale tilbake hvis prosjektene ikke var vellykkede.

På den portugisiske øygruppen Azorene, hvor 20 prosent av strømforbruket dekkes av geotermisk energi, ble finansiering til forskningen gitt gjennom EUs fond for ytre regioner.

EUs NextGeneration-fond er aktuelle for Kanariøyene på dette området, ifølge Kanariøyenes teknologiinstitutt ITC.

Jordvarme omtalt allerede i 1948

De første dokumentene som nevner mulighetene for å utnytte geotermisk energi på Kanariøyene stammer fra 1948 og gjaldt Lanzarote.

Opp gjennom årene er det gjort flere relativt kortvarige studier, men det har ikke vært gjennomført større prosjekter, og få med fysiske inngrep i jordskorpen.

3. juli 1956 ble det kuriøst nok gjort et eksperiment der geotermisk energi forsynte sju 110-volts lyspærer med strøm i 40 minutter på Lanzarote.

Det var mulig fordi temperaturen var 250 grader på overflaten og 630 grader på 13 meters i Timanfaya, hvor det var et vulkanutbrudd i en lang revne på 1700-tallet.

Da det ble gjort en undersøkelse i 1977, var imidlertid temperaturen nede i 90 garder på 2700 meters dyp.

Under et prosjekt på 1990-tallet ble det slått fast at det var magmarester fra utbruddet på 1700-tallet som førte til den høye temperaturen på overflaten i 1956.

I tillegg til Lanzarote, er det påvist muligheter for dyp jordvarme på Tenerife, La Palma og Gran Canaria opp gjennom årene.

I 1973 ble det boret en 1060 meter dyp prøvebrønn på Tenerife, og i 1981 en 650 meter dyp brønn på Gran Canaria.

Australsk prosjekt

Det australske selskapet Petratherm undersøkte geotermisk energi fra 2006 til 2014 på Tenerife og Gran Canaria.

Selskapet fikk forskningslisens for Tenerife i 2010 og Gran Canaria i 2013.

Cirka 4,5 millioner euro ble brukt, hvorav 2,7 millioner var selskapets egne penger og resten støtte fra ulike myndigheter og støtteprogram, men arbeidet ble avsluttet før prøveboringer startet på grunn av mangel på pengestøtte fra det offentlige.