Tropikalisering kan sette turismen på Kanariøyene i fare

Klimaendringer kan starte en prosess med tropikalisering av Kanariøyene som kan sette turismen i fare, viser en ny, vitenskapelig studie.

trekkfugler

Trekkfugler og turister drar ofte samme vei på høsten. 

Stigende temperatur kan gjøre Kanariøyene mindre attraktiv for turister, konkluderes det med i studien, som blant andre Universitetet i La Laguna på Tenerife har vært med på.

Truer økonomien

Hvis turistene uteblir, står også Kanariøyenes økonomi i fare for å kollapse i og med at den hviler tungt på turismen.

Jordan Correa, forsker ved Cátedra Universitaria, Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades ved universitetet i La Laguna, forklarer studien i et intervju i avisen El Dia.

Forskernes studie av klimakomfort viser at andre regioner i Europa kan få et gunstigere klima for turister enn Kanariøyene i fremtiden, viser han til.

Et eksempel som trekkes frem er at tyskere kanskje velger å bli i landet hvis vintrene blir mindre kalde fremfor å dra på solferie til Kanariøyene

1,3-2,5 grader varmere

En tropikalisering betyr at klimaet på Kanariøyene blir mer som klimaet på Kapp Verde. Temperaturen vil ble 1,3-2,5 grader høyere i 2100, avhengig av hvor store reduksjoner i utslipp av klimagasser som oppnås, vises det til.

Det er særlig nettene som vil bli mer tropiske.

I en tropenatt er temperaturen over 20 grader. Hvis den overstiger 25 grader, kalles det en ekvatorialnatt.

Kanariøyene har i gjennomsnitt 25 tropenetter per år, ifølge data for perioden 1981-2010 fra det nasjonale, meteorologiske instituttet Aemet.

Klimaet er i endring

De siste årene har det vært temperaturer som var utenkelige for noen få tiår siden, påpekes det i studien.

Aemets meteorologiske stasjon i Izaña på Tenerife hadde for eksempel ingen tropenetter frem til 1979. Nå er det et gjentagende fenomen.

Påvirker helsen

Høyere nattetemperatur kan påvirke helsen negativt, viser forskerne til.

Dette fordi kroppen må jobbe hardere for å regulere temperaturen under nattesøvnen, noe som gir dårligere søvn og påfølgende konsentrasjonsproblemer og andre mulige helseproblemer.

Høyere luftfuktighet

Luftfuktigheten stiger også på grunn av økt avdamping fra bakken når klimaet blir mer tropisk. Avdampingen betyr at jorden mister mye mer fuktighet. Det kan føre til at ørkenspredningen øker.

Dermed kreves det mer vanntilførsel, og ferskvann er mangelvare fra før på Kanariøyene.

Endring i nedbør

Den globale oppvarmingen vil også føre til endring i nedbøren, men forskerne viser til at det foreløpig ikke er en tydelig nok trend til å spå hvordan endringene vil arte seg.

Foreløpig har det ikke vært en dramatisk reduksjon i nedbøren på Kanariøyene, understrekes det.

Klimamodeller spår likevel at det vil bli mer intenst regn og flere flomepisoder på Kanariøyene i fremtiden.

Det har blitt registrert flere episoder med nedbør om sommeren, noe som var svært uvanlig tidligere.

Stigende fare for tropiske stormer

Klimaendringene har også svekket det beskyttende skjoldet mot tropiske stormer på Kanariøyene.

Uværet Hermine i september, som førte til nye nedbørsrekorder, er et eksempel på dette, selv om Hermine ble svekket før den traff øygruppen og ikke lenger var definert som tropisk storm, men et kraftig lavtrykk.

Hvis stormen hadde beveget seg 100 kilometer lenger nord, ville resultatet blitt verre, har meteorologer ved Aemet slått fast.

De siste 15-20 årene har det vært flere tropiske stormer enn tidligere som har nærmet seg Kanariøyene.

Bevisene på klimaendringene er åpenbare, slo rektoren ved universitetet i La Laguna, Rosa Aguilar, fast under åpningen av et forum i anledning verdensdagen for kampen mot klimaendringer, 24. oktober.

Tags