147 kanariske strender kan bli ødelagt på grunn av klimaendringer

147 strender kan være ødelagt, og opptil 40 000 innbyggere ved kysten kan bli direkte påvirket av klimaendringer på Kanariøyene i 2050.

Dette er risikostedene som forskerne har kartlagt. Illustrasjon: Grafcan

Et prosjekt kalt "PIMA Adapta Costas", initiert av den kanariske regjeringen, peker ut 47 høyrisiko-strekninger langs kysten på Kanariøyene i klimascenarier frem til 2050.

Det vises til at 10,6 prosent av arealet til 147 utpekte strender kan bli ødelagt.

20 000-40 000 innbyggere i de 47 utpekte kyststrekningene kan dermed bli direkte påvirket.

4500 millioner euro i tap

Klimaendringene kan også redusere bruttonasjonalprodukt med 4000-4500 millioner euro (11 prosent) i direkte økonomiske tap, kommer det frem.

Tapene er knyttet til erosjon og flommer, kommer det frem i en presentasjon av prosjektresultatene fra departementet for økologisk overgang, som kom på torsdag.

Anslagene over er basert på et verste tilfelle-scenario.

Fordeling av risikopunktene per øy

Ett av høyrisikopunktene ligger på La Graciosa, ni på Lanzarote, tolv på Fuerteventura, sju på Gran Canaria, ti på Tenerife, fem på La Palma, to på  La Gomera og ett på El Hierro.

Det er det offentlige kartselskapet Grafcan som kjører prosjektet.

Universitetene i Cantabria og Las Palmas har samarbeidet om forskningen.

Klimalov er på vei

Parlamentet er oppfordret til å sette fart på arbeidet med Kanariøyenes lov om klimaforandringer.

En strategi og en plan er allerede formulert.

I loven er det lagt opp til at to prosent av bruttonasjonalprodukt skal brukes til å bekjempe klimaforandringer.

Kanariøyenes regjering startet 20 delstudier i 2019 om tilpasning til klimaendringene som er implementert i prosjektet.

Kan få katastrofale følger

Statsråden for klimaendringsdepartementet, Miguel Ángel Pérez, viser til mulige katastrofale konsekvenser av klimaendringene.

Disse kan motvirkes med hjelp av planene som er lagt så snart klimaloven er på plass, hevder han.

Prosjektet har pågått i fire år. 25 scenarier for klimaendringer i 2050 og 2100 er laget.

I det verst tenkelige scenariet, vil én prosent av befolkningen bli direkte påvirket av kystflommer i 2050, og to prosent i 2100 hvis ingen tiltak blir gjort, fastslår studien.

Tags