Pionerprosjekt kombinerer fiskeoppdrett med flytende vindkraft

I pionerprosjektet Aquawind skal fiskeoppdrett kombineres med flytende vindkraft til havs på Gran Canaria.

Aquawind Jinamar

Testplattformen ved Jinamar.

Den kanariske regjerings byrå for forskning, innovasjon og informasjonssamfunn, ACIISI, leder prosjektet, som har offentlige og private partnere.

En prototyp for flytende vindkraft, kalt W2Power, skal benyttes. Prototypen er allerede bygd i full skala av det spanske selskapet Enerocean.

En spesialbygd fiskemerd skal integreres med vindkraftplattformen.

Tanken er at det blir mindre belastning på havområder hvis kraftproduksjon kombineres med akvakultur i det samme anlegget på et felles havareal.

Avspark for prosjektet, med representanter for alle deltakere, ble tatt 14. oktober på Plocan, en forskningsplattform som ligger i havet øst på Gran Canaria.

Dette er angivelig det første prosjektet i Europa hvor produksjon av flytende havvindkraft kombineres med fiskeoppdrett.

En valideringstest hvor den kombinerte bruken skal evalueres, skal finne sted i et ekte, marint miljø i sanntid på Gran Canaria, understrekes det i en pressemelding fra Aquawind.

Det skal være en høy grad av digital overvåking av energiproduksjonen, fiskeproduksjonen og de to ankersystemene.

Aquawind får over én million euro i utviklingsstøtte fra EU.

Prosjektpartnerne bidrar med de resterende 20 prosentene av den nødvendige finansieringen.