302 millioner euro til ren energi på Kanariøyene

Den spanske regjeringen har fordelt 302 millioner euro fra et EU-fond til Kanariøyene som skal brukes til en overgang til utslippsfri energi.

Kanariøyene er den eneste regionen i Spania som ikke er knyttet til noen kontinentale strømkabler. Illustrasjon: geralt

Selvforsyningen av energi skal tidobles på Kanariøyene med hjelp av pengene.

Produksjonen av fornybar energi skal mer enn dobles slik at det dekker minst en tredel av strømforsyningen.

I tillegg skal antallet offentlige ladepunkter for elbiler økes med 1150, hvilket er en fireobling.

Maritime ruter mellom øyene skal elektrifiseres.

Pengene skal også gå til å få ned de høye energikostnadene i ferskvannsforsyningen på øygruppen.

Departementet for økologisk overgang og demografiske utfordringer (MITECO) godkjente en lov som regulerer bruken av de 302 millionene denne uken, fremgår det av en pressemelding.

Tiltakene er beskrevet i Kanariøyenes strategi for bærekraftig energi.

En totalsum på 499 euro er tildelt Kanariøyene og Balearene fra EUs Next Generation-fond.

Balearene er tildelt 197 millioner av denne summen.

En tiltaksplan for å gjøre Kanariøyene CO2-nøytral har et budsjett på 700 millioner euro.

Nesten 500 millioner av dette skal forvaltes av den regionale regjeringen.

Resten skal forvaltes av instituttet for diversifisering og sparing av energi (IDAE), en institusjon som ligger under MITECO.

Perifere øygrupper har særtrekk som gjør det vanskeligere og dyrere å bli utslippsnøytrale. Dette gir grunnlag for tildeling av penger fra særskilte EU-program for perifere regioner.

Kanariøyene er for eksempel den eneste regionen i Spania som ikke er knyttet til noen kontinentale strømkabler.

Det er heller ikke kraftkabler mellom øyene, unntatt mellom Fuerteventura og Lanzarote.

Høyt strømforbruk til produksjon av ferskvann er et annet særpreg.

Det er også et stort antall turister på Kanariøyene som øker strøm- og vannforbruket.

I tillegg er det lite landareal tilgjengelig, i og med at 40 prosent av arealet er beskyttede naturområder hvor det ikke kan gjøres utbygginger.

Over halvparten av Kanariøyenes areal er uegnet for utbygging av fornybar energi.

Klimaet på Kanariøyene er imidlertid utmerket for utbygging av fornybar energi basert på vind og solenergi.

19,9 prosent av strømforsyningen på Kanariøyene kommer fra fornybar energi i dag, langt under gjennomsnittet i Spania.