37 kraftmaster skal installeres sør på Gran Canaria

37 kraftmaster skal installeres i Mogán og San Bartolomé de Tirajana kommune sør på Gran Canaria for å overføre strøm fra et nytt vannkraftverk, Salto de Chira.

Kraftlinjene skal gå over en strekning på 15 kilometer. Foto: jplenio

Kraftlinjene skal gå over en strekning på 14 887 meter fra kraftstasjonen som skal bygges ved Soria-dammen til en transformatorstasjon i Santa Águeda, opplyser utbyggeren, det statlige kraftselskapet Red Elecrica de Espana (REE).

Mastene blir fra 37 til 73,5 meter høye.

Eksproprierer tomter

REE har hittil inngått avtaler med tre av fire eiere av tomter som må eksproprieres langs kraftlinjen.

I alt er det 32 tomter som berøres av kraftlinjen.

Det er også nødvendig å ekspropriere deler av et større antall tomter langs en rørlinje som skal legges i Arguineguín-dalen mellom Soria-dammen og et nytt avsaltingsanlegg for sjøvann i El Pajar ved Arguineguín.

I alt er det 186  tomter som eksproprieres for rørlinjen og kraftlinjen, 102 i Mogán kommune og 84 i San Bartolomé de Tirajana kommune.

86 prosent av av tomteeierne skal ha godtatt REEs tilbud.

Det vil si at det gjenstår 14 prosent. En del av disse har det ikke vært mulig å bevise eierskapet til, ifølge REE.

Pumpekraftverk

Kraftverket har fått navnet Salto de Chira (Chira-vannfallet), men kalles også Chira-Soria-kraftverket

Vann skal ledes fra Chira-dammen til Soria-dammen. Begge steder er det demninger fra før, slik at det ikke er snakk om å bygge nye demninger.

Vannet skal gå i et lukket kretsløp, et såkalt pumpekraftverk, der vann pumpes tilbake til det øvre reservoaret etter at de har gått gjennom vannturbinene.

Pumpingen skjer ved å reversere turbinene.

Dette skal gjøres i perioder når kraftuttaket er lavt, og pumpene kan drives av vindkraft.

Energilager

Chira-dammen skal fungere som et batteri for vind- og solkraft. Vannkraftverket skal kun produsere strøm nå det ikke er tilstrekkelig med vind og sol.

Effekten bli på 200 megawatt.

Kraftverket skal dekke over en tredel av Gran Canarias strømforbruk. Det får  en lagringskapasitet på 3,1 gigawattimer.

Budsjettet er på 400 millioner euro.

Byggingen av avsaltingsanlegget er i gang. Anlegget skal sørge for at dammen alltid har nok vann, selv i tørkeperioder.

I tillegg skal det forsyne landbruket i San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tejeda og Artenara, samt brukes til slukking av skogbranner.

Temasider om vannkraftverket