50 millioner euro til migrantomsorg på Kanariøyene

Regjeringen i Spania har tildelt Kanariøyene 50 millioner euro til omsorg av flyktninger og andre migranter som ankommer øygruppen med båt.

"Caminos" Lisbet Fernandez Ramos, Fuerteventura

"Caminos" Lisbet Fernandez Ramos, Fuerteventura

Beløpet er lagt inn i statsbudsjettet for 2022, sa Kanariøyenes president, Ángel Víctor Torres, under en direktesendt pressekonferanse på torsdag.

Pengene kan også benyttes til helsekostnader og utdanningskostnader for migrantene, samt tiltak i landene de reiser fra, kom det frem på pressekonferansen.

Sosial integrering og innlemming i arbeidsmarkedet for unge migranter er blant de viktigste oppgavene, ble det understreket.

De kommende årene vil betydelige summer tilføres for å ta seg av enslige, mindreårige migranter, sa Torres.

Kanariøyene tar seg for tiden av cirka 2200 enslige, mindreårige migranter, og taket er nådd.

6 millioner euro er øremerket til tiltak for disse fra en tidligere tildeling fra den spanske regjering.

En avtale er nå inngått med andre spanske regioner om å overføre 700 mindreårige i 2022 og 2023.

Avtalen er et stort steg fremover i og med at dette ikke har vært formalisert tidligere, men basert på frivillig solidaritet, påpekte Torres.

Migrasjonsstrømmen fra Afrika til Kanariøyene økte fra cirka 2000 i 2019 til cirka 24 000 i 2020 og 23 000 i 2021.

Fra januar til september i år ankom 279 småbåter fra Afrika med 12 506 migranter, ifølge en rapport fra innenriksdepartementet. Det er en nedgang på 4,7 prosent fra samme perioden i 2021.

Det ekstraordinære fondet på 50 millioner euro og samarbeid med andre regioner vil lette byrden for Kanariøyene, sa Torres.

Tags