Ambulansetjenesten har blitt kvalitetssikret

Helsesektoren i nødsentralen på Kanariøyene (SUC) har oppnådd kvalitetssertifisering i henhold til ISO-9001-standarden.

SUC sentral

Kvalitetsstandarden er oppnådd for alle aktiviteter etaten utfører innen helse- og nødsituasjoner utenfor sykehus, skriver den kanariske regjeringen i en pressemelding.

Sertifiseringsbyrået OCA Global fremhevet særlig det høye nivået av profesjonalitet og erfaring, effektiviteten i utførelsen av aktiviteter, den umiddelbare leveringen av tjenesten, den digitale driften, og det høye kontrollnivået.

ISO 9001 er den internasjonalt anerkjente standarden for kvalitetsstyringssystemer (QMS) som har mer enn én million sertifikater utstedt i 178 land.

Hovedmålet med å innføre standarden i helsesektorens nødetat på Kanariøyene, er å etablere et rammeverk, et sett med prinsipper, og prosedyrer som sikrer en logisk tilnærming til ledelsen av organisasjonen.

Dette for å kunne tilby en effektiv tjeneste som tilfredsstiller alle kanariere, turister og andre som besøker Kanariøyene, står det i pressemeldingen.

Tags