Akutthelsetjenesten hjalp nesten 200 000 mennesker i første halvår

Kanariøyenes akutthelsetjeneste ga assistanse til 197 140 mennesker i løpet av årets seks først måneder.

Ambulansepersonell.

Det er travle dager for helsepersonell på Kanariøyene. 

Det er et gjennomsnitt på 1089 mennesker per dag, skriver helsedepartementet i en pressemelding.

For å sette tallet i perspektiv, er det i underkant av 2,3 millioner innbyggere på Kanariøyene, og til enhver tid et gjennomsnitt på cirka 320 000 turister i et normalår.

Ofte behov for ambulanse

I nesten tre av fire tilfeller har det vært nødvendig å aktivere helseressurser, primært ambulanse med grunnleggende, livreddende utstyr.

Helikopter eller fly fra akutthelsetjenesten (SUC) ble mobilisert i nesten 1000 tilfeller.

Det vil si et gjennomsnitt på over fem per dag.

75 000 i overhengende fare

75 562 tilfeller av akuttassistanse (38 prosent) var knyttet til nødsituasjoner med overhengende fare for de berørte.

52 439 tilfeller (26 prosent) av tilfellene ble løst av helsekoordinatorer, leger og sykepleiere på akuttmottakene, uten behov for å mobilisere helseressurser i beredskap, hovedsakelig som en akuttmedisinsk konsultasjon.

Over åtte av ti tilfeller var knyttet til en eller annen form for sykdom.

Resten var for det meste ulykker i trafikken, på arbeidsplasser, i hjemmet og andre steder.

Private akuttmottak tok seg av 7,6 prosent av tilfellene.