Kanarierne har opptil seks tideler urfolk i DNA-miksen

En ny studie viser at 50-60 prosent av DNA-miksen i dagens kanariske befolkning er fra urfolk.

fiesta Las Palmas publikum

Historien lever i både gener og kultur.

Prosentandelen er mye høyere enn man tidligere har trodd.

Berberopprinnelse

Kanarierne har med andre ord mye DNA fra berberfolket som bosatte seg på Kanariøyene for cirka 2000 år siden.

Resten er en ulik blanding av DNA som hovedsakelig kommer fra Nord-Afrika, Portugal, Galicia, Flandern og Italia.

Tolv forskere fra Tenerifes institutt for teknologi og fornybar energi (Iter), CSIC (rådet for vitenskapelige undersøkelser), universitetet i La Laguna, og Carlos III-instituttet står bak studien.

De foreløpige resultatene er publisert i et vitenskapelig tidsskrift.

DNA- miksen er direkte knyttet til slavehandel og sukkerindustrien som spanjolene startet på Kanariøyene, slås det fast.

DNA fra 866 personer

Genetikken til 866 personer fra alle Kanariøyene har blitt undersøkt.

Disse personene kommer fra familier som har aner fra Kanariøyene i flere generasjoner.

Sporet langt tilbake

Teknikken som er brukt, mitokondriell DNA, gjør det mulig å spore lange sekvenser av arvestoff på morssiden langt tilbake i tid.

Sammenligninger er gjort med genetiske profiler hentet fra urfolk forskjellige steder på øygruppen.

Dessuten med DNA-databaser i Europa, Afrika og Amerika.

Tidligere studier utført av andre forskere har vist at DNA fra urbefolkning utgjør cirka 40 prosent i dagens kanariske befolkning (med aner langt tilbake i tid på øygruppen).

Lite igjen av fedres DNA

Den genetiske arven fra farssiden er mye lavere, hvilket henger samme med den høye dødeligheten blant menn under og etter den spanske invasjonen av Kanariøyene. Erobringen pågikk på 1400- og tidlig 1500-tallet.

De fleste mennene som overlevde kamphandlinger og sykdom, ble satt til hardt slavearbeid og døde i ung alder.

Litt av en miks

DNA fra den iberiske halvøya er opptil 40 prosent, men det er også funnet opptil 21,5 prosent fra Nord-Afrika, opptil 19 prosent fra norrønere og flamske, opptil 12 prosent fra Sør-Sahara, og opptil 7 prosent fra Italia.

Fra Portugal er det opptil 28,4 prosent, og fra Galicia opptil 21,4 prosent.

Ulik miks på øyene

På El Hierro og La Palma er 24 - 29 prosent norrønt og flamsk.

Folk på Gran Canaria har 20 prosent fra Sub-Sahara.

På Lanzarote er opptil 42 prosent fra Nord-Afrika utenom den berbiske urfolkopprinnelsen.

Sukker og slaver

Portugisere spilte en viktig rolle i sukkerproduksjonen, og flamlenderne var kjøpere av sukkeret, hvilket kan forklare denne innblandingen i DNA-miksen, viser forskerne til.

Den sub-sahariske innblandingen kan forklares med slavehandelen.

Slavearbeidere fra Nord-Afrika kan forklare den høye innblandingen derfra på Lanzarote.

Underbygger båttese

Den nye studien underbygger også en anerkjent tese om at den kanariske urbefolkningen glemte, eller ga opp å bruke båter etter at de kom til øyene.

Det er ikke funnet noen spor av at de benyttet båter.

Etter erobringen ble DNA fra de ulike øyene blandet, noe som kommer av spanjolenes mobilitet på havene.