Det blir stadig varmere vær på Kanariøyene

Fra år til år kan det være temperaturvariasjoner opp og ned, men det er ingen tvil om at været har blitt stadig varmere på Kanariøyene de siste 40 årene. Les om det her.

Alt var ikke bedre før. Været har blitt varmere på Gran Canaria. Her fra Playa de Mogán. Foto: Egil Ryvik

Canariajournalen har gjort en uoffisiell analyse basert på historiske værdata fra værinstituttet Aemet. 

20 år med under 21 grader fra 1966

I 20 påfølgende år fra 1966 til 1986 var det gjennomsnittstemperaturer som lå under 21 grader ut ifra målinger på Gran Canarias lufthavn, som ligger på østkysten noen få meter over havoverflaten.

Fra 1987 til 2005 var det 9 dager med temperaturgjennomsnitt på over 21 grader. Målinger for 2001 og 2005 mangler, slik at det fins data for 16 dager i denne tidsperioden. Det vil si at drøyt halvparten av årene var varmere enn 21 grader.

12 år med over 21 grader fra 2006 til 2017

I de 12 påfølgende årene fra 2006 til 2017 lå gjennomsnittstemperaturen på over 21 grader. I 2018 var det 20,7 grader, og rekorden er 21,8 grader i 2010.

Siden 1993, da gjennomsnittstemperaturen var 19,6 grader, har det ikke vært noen år med under 20 grader.

Det vil si 25 år på rad med over 20 grader i gjennomsnittstemperatur. Fra 1966 til 1980 var det sju av ti år med temperatur som lå under 20 grader.

Den høyeste gjennomsnittlige dagtemperaturen gjennom året som er registrert fra 1966 til 2018 er 25,4 grader i 1998, og høyeste gjennomsnittlige nattetemperaturen 19,3 grader det samme året.

18-118 millimeter nedbør per år

For nedbør er det ikke en like tydelig trend å spore hverken opp eller ned, men de tre mest nedbørsrike årene siden 1966 har inntruffet de siste fem årene:

103 millimeter i 2014, 106 i 2016 og 114 i 2018. Dette er de eneste årene med over 100 millimeter nedbør.

I 2013, 2014. 2015, 2016 og 2018 kom det over 80 millimeter. Det har det også gjort tre år tidligere, i 1984, 2002 og 2004, i alt åtte år.

Det har også vært åtte år med under 50 millimeter nedbør fra 1966 til 2018, men ingen siden 2002.

I 1966 var det skikkelig tørke. Da kom det bare 18 millimeter nedbør på Gran Canarias lufthavn i løpet av året.

Svært få stormer

Når det gjelder stormer, kommer disse stort sett i et antall på null til to per år, så det er heller ingen tvil om at Kanariøyene er lite utsatt for kraftig uvær.

Fem av årene i perioden 1966-2018 har vært helt stormfrie. Det er 1995, 1997, 2003, 2012 og 2014. Ni av årene har bare hatt én storm.

Flest stormer var det i 1974 (8), 1983 (9), 1987 (8), 2015 (7) og 2016 (7).

Gjennomsnittlig vindhastighet har ligget på laber bris hvert år unntatt 1973, da det var så vidt oppe i frisk bris, og 1966 og 1967, da det var nede i lett bris.

Her kan det nevnes at det blåser betydelig mindre i Mogán kommune sørvest på Gran Canaria, som mesteparten av året ligger i lé bak fjellene i forhold til vindretningen. Der regner det også sjeldnere.

Sanddis 118 dager per år

Sanddis som siger inn  over Kanariøyene med varme lufstrømmer fra Sahara kan være en plage, og av og til helsefarlig.

Canariajournalens analyse viser at det i gjennomsnitt var sanddis i luften cirka en tredel av året i gjennomsnitt for perioden 2004-2017. Mesteparten av dagene med sanddis er det imidlertid så lav støvtetthet at det knapt nok legges merke til.

Hittil har det ikke vært noen overskridelser av helsegrensene for årlig gjennomsnitt av svevestøv som er satt av Verdens helseorganisasjon og i EU, men det er som regel noen overskridelser av døgngrenseverdiene hvert år.

I 2017 var det særlig mange og lange episoder med sanddis, og da ble døgngrensene overskredet på 18 av de 51 målestasjonene. Vår uoffisielle analyse for 2018 viser at Playa del Inglés målestasjon sør på Gran Canaria hadde 53 overskridelser av døgngrenseverdien i 2018.

Det vil si at det lå over grenseverdien cirka ett av sju døgn.

Varmere i Spania

Den samme varmetrenden som på Kanariøyene ser vi for Spania totalt.

Der har de fem varmeste årene siden 1965 inntruffet de siste 13 årene, og aller varmest var det i 2017 med et årsgjennomsnitt på over 16 grader.

Tags