Verdens beste klima: Slik er været gjennom året i Puerto de Mogán

Mogán kommune sørvest på Gran Canaria er kjent for å ha et usedvanlig godt klima med stabilt, godt vær stort sett gjennom hele året. Her kan du lese hvor godt været egentlig er, og hvorfor.

Kyststripen fra Arguineguín til Veneguera i Mogán kommune er regnet for å ha det mest stabile været og det beste klimaet gjennom året med tanke på mange soltimer, få dager med overskyet vær, lite vind og lite nedbør.

Verdens helseorganisasjon skal ha omtalt klimaet i Puerto de Mogan som et av verdens fem beste og sunneste. Her kommer harde fakta som beskriver hvorfor det er slik.

Værforholdene i Puerto de Mogan er beskrevet i en moderniseringsplan for tettstedet som er ute på høring for tiden.

Der står det at været på Kanariøyene påvirkes av et subtropisk klima, kalde havstrømmer, påvirkning av antisykloner ved Azorene, nærheten til det afrikanske kontinentet og orografien på øyene.

All informasjon og data som presenteres er hentet fra det statlige, spanske værinstituttet Aemet.

Passatvind nesten hele tiden

90 prosent av tiden blåser passatvinder på Kanariøyene. På Gran Canaria er det en markant forskjell mellom vindsiden og lésiden av fjellene.

Karakteristiske trekk ved den nedre del av passatvindene, den konstante tilstedeværelsen av en nedadgående termisk inversjon mellom cirka 800 og 1500 meter over havet, og barriereffekten som skapes av de høye fjellene gir følgende effekt:

De stigende vindene tømmer vanndampen de transporterer på vei oppover fjellsidene, og blir til tørkevinder når de kommer over fjelltoppene. Deretter går de raskt nedover og varmes opp når trykket øker. Luftfuktigheten blir da ekstremt lav.

Føneffekten

Dette er føneffekten som oppstår på lésiden av Gran Canaria, og siden passatvindene blåser fra nord og nordøst 90 prosent av tiden, er det sørvestsiden som får meste nytte av føhneffekten.

Der ligger Mogán kommune. Mogán ligger i et bioklimatisk domene som kalles Xerocanaria.

Gjennomsnittlig temperatur, nedbør og luftfuktighet er stabil gjennom hele året i Mogán, med unntak av sommermånedene og tidlig høst. Da kan temperaturen overstige 40 grader på grunn av luftstrømmer fra Sahara.

21 grader i gjennomsnitt gjennom året

Basert på nedbørsmålinger i perioden 1950-2004 på Playa de Mogán og temperaturmålinger i havnen, Puerto de Mogán, fra 1989 til 1999 er det laget et bilde på de normale temperatur- og nedbørsforholdene: Det er varmt og tørt hele året!

Gjennomsnittstemperaturen gjennom året i Puerto de Mogán er 21 grader. Den varmeste måneden er august med 23,9 grader, fulgt av september og juli.

Fra juni til november ligger gjennomsnittstemperaturen over 21 grader, , og fra desember til mars rundt og under 19 grader.

28,1 grader om dagen

Gjennomsnittlig maksimaltemperatur i Puerto de Mogan, det vil si dagtemperaturen på den tiden den er høyest, ligger på 28,1 grader gjennom året.

Fra juli til november ligger den over 30 grader.

Kun i februar er den gjennomsnittlige maksimaltemperaturen under 25 grader. Da ligger gjennomsnittet på 21,6 grader.

18,1 grader i januar

De kaldeste månedene er januar med en gjennomsnittstemperatur på 18,1 grader, fulgt av februar, mars og april.

Selv om vintrene er varme, er det ikke uvanlig at temperaturen faller til under 10 grader grytidlig om morgenen både vinter og tidlig vår.

Minimumstemperatur på 14,1 grader

Gjennomsnittlig minimumstemperatur i Puerto de Mogan, det vil si temperaturen på den tiden av dagen den er lavest, vanligvis grytidlig om morgenen før solen står opp, ligger på 14,7 grader gjennom året.

Fra juni til november er den over 15 grader, med juli som den varmeste måneden. Da er den gjennomsnittlige minimumstemperaturen 18,8 grader.

Den absolutt laveste minimumstemperaturen som er målt i gjennomsnitt gjennom året er er 13,3 grader. I februar har det vært nede i 9, januar 10 og desember og mars 11.

Fra juni til oktober har det ikke vært under 15, og i juli er 17,1 grader det laveste.

Den årlige termiske svingningen er 5,5 grader.

Når temperaturen overstiger 30 grader og luftfuktigheten er høyere enn 50 prosent, øker følelsen av varme betydelig.

Stor variasjon i temperaturforskjell for dagen og natten

Måleserien viser også at det er en større forskjell mellom høyeste og laveste døgnttemperatur i Puerto de Mogán enn det er ved nordkysten av Gran Canaria fordi det sjeldent er overskyet i Puerto de Mogán.

Gjennomsnittlig maksimaltemperatur i Puerto de Mogan, det vil si dagtemperaturen på den tiden den er høyest, ligger på 28,1 grader gjennom året.

Fra juli til november ligger den over 30 grader. Kun februar er under 25 grader. Da ligger gjennomsnittet på 21,6 grader.

Svært lite nedbør

Den mest fremtredende klimatiske egenskapen for Puerto de Mogán og andre deler av Mogánkysten er tørrheten. Det regner nesten aldri utenom høsten og vinteren, og da sporadisk og i små mengder.

Tørke og uregelmessig nedbør er et tilbakevendende problem for vannforsyningen til landbruket i kommunen i enda større grad enn andre steder på Kanariøyene  Et regnfullt år kan komme etter år med tørke, eller etterfølges av år med tørke.

Mest nedbør kommer det normalt i november, januar og februar. Det maksimale som er registrert av nedbør i en 24-timers periode er 64 millimeter vinteren 1989-1990.

Det hender at det kommer over 50 millimeter på én dag i høst- og vintermånedene. I Playa de Mogan kom 72,7 prosent av nedbøren i den klimatiske sesongen 1982-1983 i løpet av en eneste dag.

Den tyngste  nedbøren er vanligvis forårsaket av  stormer i sørvestkvadranten. Disse påvirker sjeldent Gran Canaria i løpet av året, men når de gjør det, kommer det store mengder nedbør.

Under 90 millimeter per år

Årlig nedbørsmengde målt i Playa de Mogán er i gjennomsnitt 89,5 millimeter. I november kommer det normalt mest, 24,9 millimeter.

Deretter følger februar med 16,2; januar med 15,4; desember med 10,9; oktober med 9,1; mars med 6,2; september med 3,4; april med 2,1; mai med 1,2, august med 0,1; og juni og juli med 0.

Disse gjennomsnittene er basert på målinger foretatt fra 1954 til 2004.

Den relative luftfuktigheten ligger på 75 prosent i årsgjennomsnitt, og er høyest om sommeren. I juni er den oppe i 81, juli og august 80. I desember og januar er den nede i 66 prosent.

Over 3000 soltimer

Soltimer er det 3043 av i gjennomsnitt per år i Puerto de Mogán.

I juli er det oppe i 314,5 timer. Deretter følger august med 305,9; juni med 298,2; mai med 291,4; september med 268,3; april med 259,4; oktober med 248,4; og mars med 239,4.

Januar har færrest soltimer. Da er det nede i 200,9 timer.

Vindforholdene

Vind på kysten av Mogán består for det meste av havbris som oppstår når temperaturen stiger på land.

Når vinden kommer fra det afrikanske kontinentet i øst, kan den dra med seg sandstøv fra Sahara som noen ganger gir sterkt nedsatt sikt og et kraftig fall i luftfuktigheten. Dette kalles calima.

Om sommeren får calima også temperaturen til å stige plutselig.

Om høsten og vinden oppstår vinder i Mogán primært på grunn av stormer i nærheten ute i Atlanterhavet. Da kommer det ofte også mye nedbør og temperaturen faller.

Klimaklassifisering

Klimaet på Kanariøyene er klassifisert med to ulike modeller som tar hensyn til temperatur og nedbør.

I Martonne-indeksen fremkommer et tall av formelen nedbør i millimeter (P) / temperatur + 10. Her blir klimaet klassifisert som hypertørt (mindre enn eller lik 5) i Playa/Puerto de Mogán i månedene mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober og desember, mens det i månedene november, januar og februar er klassifisert som tørt.

Den andre er Gaussen-indeksen, som presenteres grafisk ved hjelp av et ombrotermisk diagram og tar med høydevariasjoner i klimatiske forhold. I denne er en måned tørr når nedbør i millimeter er mindre enn to ganger temperaturen: P er mindre enn 2t.

I Gaussen-indeksen har Puerto/Playa de Mogán et tørt klima i alle måneder av året.

Temperatur og nedbør i Puerto de Mogán

Ill: Aemet