Utarbeider ny fremtidsplan for kulturarven Cueva Pintada i Gáldar

Kulturministeren og generaldirektøren for kulturarv starter arbeidet med utarbeiding av ny avtale for det arkeologiske senteret og museet Cueva Pintada i Gáldar. 

 Cueva Pintada de Gáldar er et arkeologisk museum og utgravingsområde av stor kulturhistorisk verdi som ble åpnet for allmennheten for 15 år siden.

Området har blitt besøkt av 831.531 personer fra 2006 til 2021. 

Kulturministeren på Gran Canaria, Guacimara Medina og generaldirektøren for kulturarv, Nona Perera, skal med sine respektive team av teknikere jobbe med å utarbeide den nye avtalen for Cueva Pintada de Gáldar.

Avtalen skal fastslå forpliktelsene mellom eieren av området og de som har administrert det siden 2006, skriver øyrådet i en pressemelding. 

Det tekniske møtet om utarbeidelsen av denne avtalen fant sted for kort tid siden på hovedkvarteret til museet og det arkeologiske senteret i Gáldar. 

Man drøftet også behovet for utvidelse av noen av museets områder, som for eksempel salene med de permanente utstillingene, som for øyeblikket bare disponerer 250 kvadratmeter.

Senteret har allerede tatt de første stegene i gjennomføringen av det arkitektoniske prosjektet som inkluderer en tilpasning av museet.

I tillegg har man funnet ut av de nødvendige investeringene for videreutvikling av forskningsprogrammet, bevaringsarbeidet og den nødvendige renoveringen av utstyr.

Alt dette påvirker museets infrastruktur, både med tanke på museumsbygningen, det arkeologiske området og anneksbygningene. 

På møtet ble det fremlagt en utdypende finanshistorikk helt fra 2006 og en strategisk planleggingsrapport frem til 2029.

Handlingsplanen har blitt utformet ved å etablere en liste av prioriteringer og en fremdriftsplan for 2022 til 2029, som samsvarer med generasjonsskiftet av det nåværende tekniske teamet ved Cueva pintada.

På møtet ble det også presentert informasjon om arbeidet som har blitt utført siden 2017. 

Nona Perera ønsker også at Cueva Pintada deltar på det neste møtet som er planlagt mot slutten av året i Yaiza på Lanzarote, der representanter fra de forskjellige arkeologiske steder som kan besøkes på Kanariøyene vil utveksle erfaringer.

Tags