Øyrådet på Tenerife går inn for astroturisme

Øyrådet på Tenerife koordinerer et internasjonalt prosjekt for astroturisme. Målet er å gi større bredde i turismetilbudet.

Slik kan nattehimmelen oppleves uten lysforurensning. Her fra nasjonalparken Caldera de Taburiente på La Palma. Foto: AstroWirestock

Budsjettet er på 60 000 euro, og prosjektet har to års varighet, skriver øyrådet i en pressemelding.

Prosjektet er delfinansiert av EU gjennom Erasmus+ programmet.

Bali (Indonesia) og Guadalcanal (Salomonøyene) er også med i prosjektet.

Unge mennesker skal få opplæring i forskjellige turistaktiviteter innen astroturisme.

Allerede i 1988 ble det vedtatt et lovverk på Kanariøyene som forbød lysforurensning og overdreven flytrafikk, for å skape best mulig forhold for stjernekikking og forskning.