Alger åpner døren til vekst i den blå økonomien

Hvis turismen svikter, kan alger bli en del av redningen for den kanariske økonomien i fremtiden.

Grønne alger fra Gran Canaria. Foto: IU-Ecoaqua En Alta.

Kanariøyene og resten av Macronesia har stort potensial for å utvikle bioteknologiske produkter basert på alger fra havbunnen, ifølge en vitenskapelig rapport.

Det åpner for vekst i den blå økonomien, blir det slått fast.

Rapporten laget av forskere ved universitetene i Las Palmas på Gran Canaria, La Laguna på Tenerife og på Azorene. En artikkel er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Applied Phycology.

Det pekes på enorme ressurser på havbunnen langs kysten av Kanariøyene, Azorene, Madeira og Kapp Verde som kan utvikles industrielt.

Algenes kjemiske og biologiske egenskaper gjør det godt egnet som råvare til blant annet biodiesel, industrielle koloider (små partikler) og andre produkter med høy kommersiell verdi, hevder forskerne.

Over 50 arter av makroalger er oppdaget og studert av forskerne.  Disse har angivelig et bredt industrielt og kommersielt potensial.

Bruksområdene kan være i blant annet mat, farmasøytiske produkter, kosmetikk, landbruksprodukter og biodrivstoff.

Forskerne har katalogisert algene etter deres kommersielle potensial og mangfoldighet. Ni grønne, 14 brune og 20 røde alger er katalogisert.

Ifølge studien er det pålitelige tilleggsdata fra tidligere studier som underbygger viktigheten  av å høste og tørke forskjellige arter av røde alger på Kanariøyene, og bruke disse som råvarer til industrielle produkter av høy verdi.

Et nytt næringsfelt med nye arbeidsplasser kan bygges opp, forutsatt at myndighetene satser mer på forskning, utvikling, implementering og tilrettelegging, konkluderes det med.