Skal lage sunn mat av alger

Det kanariske teknologiinstituttet ITC deltar i et prosjekt hvor det skal lages mat av marine mikroalger.

Alger produsert i ITCs algefabrikk på Gran Canaria. Snart i din fryser også? Foto: Hugo Ryvik.

I første fase av prosjektet skal en 10 000 kvadratmeter stor fabrikk for produksjon av mikroalger på Kanariøyene designes og utvikles, skriver ITC i en pressemelding.

I andre fase skal det fremstilles tilsetningsmidler av høy kvalitet for mat til mennesker og dyr.

Disse skal være rike på antioksidanter, omega-3, proteiner og kartenoider, som det fins mye av i alger.

Sju andre spanske forskningsinstitusjoner deltar i prosjektet, som heter Algalimento og har et budsjett på over to millioner euro.

De andre deltakerne i prosjektet er Grupo Satocan Desarrollos S.L, Fundación Lidia García, Juliano Bonny Gómez S.L., Tecnalia Research & Innovation, Diasa Industrial, Universidad de Cádiz og Universidad de Sevilla.

Prosjektet finansieres i felleskap av det spanske departementet for finanser og utvikling ERDF og europeiske finansieringsfond under Innpacto-programmet.

ITC har drevet med bioteknologi og produksjon av mikroalger i ti år.  

Les også
ITCs algefabrikk på Gran Canaria. Foto: Hugo Ryvik.

Mikroalger

Mikroalger er encellede organismer som også kalles fytoplankton. I naturlig vann fins det mange forskjellige arter.

Størrelsen varierer mellom noen få mikrometer og noen millimeter.

Mikroalger er hovedsaklig mat for små havdyr og muslinger. De bidrar også til produksjon av bakterieregulerende og immunstimulerende stoffer.

De kan brukes til gjødsel, fremstilling av kjemiske produkter, kosmetikk og farmasøytiske produkter, eventuelt også i matvarer.

I senere tid har mikroalger blant annet blitt aktuelle som råvare til produksjon av biodiesel og bestanddel i fiskefôr i stedet for fiskemel og fiskeolje.