Bare 30 prosent av landbruksmarken på Kanariøyene er dyrket opp

Av 144.000 hektar som er utviklet for landbruk, hvilket er 18,75 prosent av Kanariøyenes areal, er bare 44.000 hektar dyrket opp i dag.

Småbruk på Gran Canaria. Foto: Hugo Ryvik

Det vil si at 30,5 prosent av landbruksarealet og 5,8 prosent av Kanariøyenes areal er dyrket opp, skriver landbruksdepartementet i en pressemelding.

Lager nye regler for forvaltning

Nye retningslinjer for forvaltning av landbruksarealer  (DOSA) blir nå laget.

Et teknisk møte om dette ble holdt i forrige uke mellom medlemmer av Fecam, som er kommunenes utviklingskommisjon, landbruksminister Narvay Quintero og generaldirektøren for landbruket,  César Martín.

Det var under dette møtet det ble rapportert om dagens bruk av landbruksarealene.

Bevare, beskytte og fremme produksjon

Målet med det nye DOSA-dokumentet er å definere kriterier for klassifisering og kategorisering av landbruksmark og fremme produktiv bruk av marken.

Dessuten å beskytte landområder og tradisjoner og bevare landbruksmark.

Tags