7000 hektar jordbruk er lagt brakk de siste 20 årene

7000 hektar dyrket mark er lagt brakk de siste 20 årene på Kanariøyene. Bare 30 prosent av landbruksarealet blir brukt.

En liten jordbrukstomt på Gran Canaria. Foto: Canariajournalen

Alicia Vanoostende, Kanariøyenes landbruks- og fiskeriminister, opplyste om dette på et spørsmål om retningslinjer for forvaltning av jordbruksmark i parlamentet onsdag denne uken.  

Hun advarte om at opptil 23 000 hektar dyrket er i fare for å bli lagt brakk i årene fremover.

Det vil være en dramatisk utvikling.

Kanariøyene har for tiden 44 000 hektar dyrket mark.

Det fins 150 000 hektar mark tilgjengelig, ifølge Vanoostende. Cirka 30 prosent er dyrket opp.

150 000 hektar utgjør cirka en femdel av Kanariøyenes totale areal.

Nye retningslinjer for forvaltning av landbruket  (DOSA) skal  omfatte en etablering av spesifikke landbruksområder.

Dette i samråd med øyrådene, kommunene og landbruksorganisasjoner.

DOSA-dokumentet skal definere kriterier for klassifisering og kategorisering av landbruksmark og fremme produktiv bruk av arealene.

I tillegg skal det etablere retningslinjer for å beskytte landområder og tradisjoner, og bevare landbruksmark.

Ministeren forsvarte også det unike med det kanariske fisket overfor den spanske stat og EU.

Dette for å rettferdiggjøre en balansert økning i tunfiskkvoter for å sikre levedyktigheten til øyas fiskesektor, skriver departementet i en pressemelding.

Hun pekte på at Kanariøyene trenger en økning i kvoten for to arter av tunfisk opp til 4000 tonn.

Det er opprettet en teknisk komité som skal gi støtte til fiskerisektorens krav gjennom vitenskapelig forskning. Det skal også lages et  fiskeregister.

Tags