Nye arkeologiske oppdagelser på Gran Canaria

Over 50 nye, arkeologiske funn er kartlagt under arkeologisk feltarbeid i Amurga-området, som ligger i San Bartolome de Tirajana kommune sør på Gran Canaria.

Bolig for urfolket i Amurgas. Foto: Øyrådet på Gran Canaria

Arkeologene har identifisert steinboliger, huler, graver og andre konstruksjoner fra urfolkets tid på øya i løpet av de første månedene av feltarbeidet.

Det er øyrådets historiske kulturarvtjeneste som står bak det arkeologiske feltarbeidet.

Amurga preges særlig av huleboliger, antropomorfe og geometriske helleristninger og lineære motiver, skriver øyrådet i en pressemelding.

Det blir ansett som et av de mest varierte og rikeste uttrykkene for urfolkets liv i denne delen av øya.

Mange av hulene som nå blir kartlagt og lagt inn i kulturarvbiblioteket, har blitt pekt ut av innbyggere som har engasjert seg i kunnskap og bevaring av slik kulturarv, påpekes det i pressemeldingen.

Fram til feltkampanjen startet de første månedene i år, har Amurga-området ikke blitt systematisk undersøkt av arkeologer.

Det er selskapet Tibicena Arqueología y Patrimonio som har kontrakt med øyrådet på å gjennomføre arbeidet.

Selskapet la frem de foreløpige resultatene i mai, og disse overgikk forventningene.

Feltarbeidet skal fortsette i noen måneder til.