Fortidsminner på Gran Canaria

Her finner du en oversikt over grotter og andre fortidsminner på Gran Canaria som kan være interessante å utforske.

Det fins en rekke arkeologiske museer på Gran Canaria som er verdt et besøk. Foto: Tibicena

Necrópolis de Maipés. Begravelsesområde som dekker over en kvadratkilometer med nærmere 500 raserte graver.

Agüimes

Los Letreros de Balos. Den viktigste samlingen av hellerisninger på Gran Canaria, med nesten alle varianter som fins på Kanariøyene samlet på ett sted på en fjellknaus: antropomorfos, zoomorfos, alfabetiske inskripsjoner, geometriske osv. Området er stengt med inngjerding, og kan bare besøkes av publikum under arrangerte omvisninger.

Risco del Canario.En samling med rundt tretti utgravde grotter i Guayadequedalen.

La Audiencia. Et lite ”tettsted” av utgravde grotter brukt til soverom, kjøkken, kornmagasin, boder med mer.

Morro del Cuervo. Hellerisninger.

Artenara

Poblado de Acusa. En samling antikke boplasser med malte rom, begravelsesgrotter og kornmagasin.

Cuevas de Caballero. En samling grotter brukt som boligrom. Eksempler på grottemalinger med triangulære motiver. Tolket som et rom med magisk-religiøs betydning

Cueva de los Candiles. Kunstig grotte med seks små utgravde veggnisjer. Flere opp ned-vendte triangler, graverte eller i relieff, trolig knyttet til fruktbarhet.

Virgen de La Cuevita. Hulekapell

Arucas

La Cerera. Boplass med grotter og bebygde konstruksjoner nær havet.

Gáldar

Bocabarranco/El Agujero/La Guancha. Rester av en av de største boplassene på Gran Canaria. Mange hus og store gravhauger. Gran Canarias største bevarte gravrøys fra urbefolkningens tid.

Cueva Pintada. Friluftsmuseum med blant annet godt bevarte grottemalerier. Et av de viktigste funnene på Gran Canaria. Den malte grotten er et glimrende eksempel på urbefolkningens kunst.

Barranco Hondo de Abajo. Huleboliger og etnografisk museum

Guayadeque

Cueva Bermeja. Grottelandby som fortsatt er bebodd. De fleste grottene har i dag tilbygg foran åpningene og er brukt som fritidsboliger. Men noen bor også fast i grottene. Et hulekapell av nyere dato og flere hulerestauranter fins også i Guayadeque-ravinen.

La Aldea de San Nicolás

Poblado de Caserones.Rester av en av de største boplassene på Gran Canaria, med tett plasserte hus og gravplasser.

Las Palmas

Cuevas de los Canarios. To store utgravde grotter med rom og mindre rom med siloer, utgravd i to nivåer under en stor naturlig arkade.

Mogán

Castillete de Tabaibales. Boliger, tårn, murer og bygningenes innbyrdes plassering i forhold til hverandre skiller dette stedet fra andre funnplasser.

Majada Alta. En liten grotte hvor det er funnet antropomorfistiske piktogram malt med okerfarge. Antropomorfisme er overføring av menneskelige egenskaper på ting, dyr, guder osv. Piktografi er billedskrift der billedtegn antyder meningsinnholdet.

Cañada de Los Gatos. Nyåpnet i 2014 etter å ha blitt satt i stand. En samling ruiner etter bosteder i Puerto de Mogan, cirka 1000 år gamle.

Moya

La Montañete-grottene.

Doramas-grotten.

San Bartolomé de Tirajana

Almogaren de Amurga.Et arkeologisk funn som er tolket til å ha vært en kultplass.

Las Fortalezas. Naturlige og utgravde grotter som er brukt til gravplasser og kornlager, rester av hulemalinger.

Necrópolis de Arteara. Begravelsesplasser med mer enn tusen gravlignende strukturer på et to ganger en kilometer stort område.

Poblado de Tunte. Den størst samlingen grotter på Kanariøyene, en hel by inne i fjellet med boliger, kornmagasin, begravelsesplasser og hulemalinger.

Punta Mujeres. En stor romlignende struktur ved kysten av kommunen.

Santa Brígida

Cueva de los Canario. Grotter som skal ha vært brukt til forlager av urbefolkningen.

Cueva de Los Frailes. 37 grotter som er gravd ut i fjellet

Valle de la Angostura og Las Meleguinas. Utgravde grotter og fôrlager.

Bandama. En gruppe fellesrom, kornmagasin og graver på innsiden av en vulkansk kratervegg.

Santa Lucía

La Fortaleza de Ansite. Urbefolkningens rådslagningsplass og siste skanse mot de spanske erobrerne, med en naturlig tunnel gjennom fjellet.

Santa María de Guía.

Cenóbi de Valerón. Et sensasjonelt funn bestående av et stort, kollektivt kornmagasin, naturlige grotter som ligger tett i tett. Grottene ble brukt av urbefolkningen som beredskapslager i tilfelle krig. Anlegget var sterkt befestet og hadde en ofringsplass.

Tagoror del Gallego. En halvsirkelformet flate med tre troner som er hogd ut i fjellet. Rundt tronen fins det sitteplasser. Arkeologene mener dette kan ha vært en domstol.

Tejeda

Bentayga/Las Cuevas del Rey. Tre kjerner med særpregede arkeologiske formasjoner som er gruppert på linje. I disse fins boliggrotter, begravelsesgrotter, kornboder, og god plass til religiøse aktiviteter. Hulerisninger, hulemalinger, og groper. 

Roque Bentayga er en ruvende fjellformasjon som er et av Kanariøyenes mest kjente naturmonument. Det var også urbefolkningens hellige fjell, og fikk et eget museum i oktober 2013.

Telde

Baladero. Viktig åndelig og religiøs plass for urbefolkningen.

Cuatro Puertas. Friluftsmuseum med en utgravd grotte nesten helt firkantet i formen, med fire åpninger ut mot en plattform, og flere andre grotter. Noen ble brukt som boliger, andre som balsameringsrom. Den største grotten ble trolig brukt under utøving av magi.

El Draguillo. Graver, kornmagasin og boliggrotter

La Restinga / Llano de la Brujas. Boliger, gravhauger og noe som kan ha vært kornmagasin.

Poblado de Tara. Den største samlingen utgravde grotter på Gran Canaria. Her ble det funnet et stort antall nytteredskaper.

Poblado de Tufia. En samling steinhus i separate grupper og begravelsesplasser.

Lenker

Atlas Rural de Gran Canaria.