Bakterier fra vulkan kan bli råvare for medisinske produkter

Marine bakterier fra vulkanen Tagoro, som vokste opp av havbunnen ved El Hierro i 2011, kan danne grunnlaget for råvarer til farmasøytiske og industrielle produkter.

Bakterien Thioleva veneris vokser på vulkanen, en av de ti viktigste artene som ble oppdaget på jorden i 2017. Foto: Miquel Canals, Universitetet i Barcelona

En gruppe forskere har analysert 182 bakteriestrenger fra vulkanen, og har kommet frem til denne konklusjonen.

Den bioteknologiske utviklingen av bakterier i vulkanens omgivelser, vil være et utmerket startpunkt for å lage nye forbindelser og enzymer med potensial for farmasøytiske og industrielle anvendelser, hevder forskerne.

Resultatene fra undersøkelsene er publisert i vitenskapstidsskriftet "Frontiers in Marine Science".

Vulkanens utbrudd varte til mars 2012, og den er nå i en aktiv dvalefase.

Tags