Landbrukene har blitt 15,7 prosent større siden 2009

Den gjennomsnittlige størrelsen per landbruk på Kanariøyene har økt med 15,7 prosent siden 2009.

Små fincaer som denne, forsyner mange husholdninger med både frukt og grønt. Foto: Canariajournalen

Kanariøyene er likevel den regionen i Spania som har minst areal dyrket mark i gjennomsnitt per landbruk, ifølge den siste landbruksstatistikken fra det nasjonale statistikkinstituttet INE.

Tallen gjelder 2020, og ble publisert tidligere denne måneden.

På Kanariøyene var gjennomsnittsarealet i 2020 på 4,81 hektar .

De små landbrukene på Kanariøyene har sammenheng med den vulkanske topografien med høy, bratte fjell og mange trange, dype daler.

Det faktum at gjennomsnittsarealet per gård har økt, betyr ikke at det er en tilsvarende økning i totalarealet dyrket mark, men at gårdene har blitt færre og større.

Faktum er at 700 hektar landbruksareal er lagt brakk på Kanariøyene de siste 20 årene. Bare 30 prosent av det tilgjengelige arealet blir dyrket.

Produksjonen av landbruksprodukter har imidlertid økt fra 359 820 tonn i 2012 til 399 826 tonn i 2020.

Landbruk drives på et areal på cirka 150 000 hektar.

Landbrukstrenden i Spania i dette århundret er også færre og større gårder, og mindre dyrket areal.

Arealet ble redusert med 8,6 prosent fra 1999 til 2020.

Det var 914 871 landbruk i Spania i 2020, og 1,28 millioner i 1999. Reduksjonen var på 29 prosent.

Det dyrkede landbruksarealet er redusert med 2 245 483 hektar siden 1999 til 23,91 millioner hektar.

Fra 2009 til 2020 var det en liten økning på 0,7 prosent.

Olivendyrkingen økte med 14,4 prosent fra 2009 til 2020, og var oppe i 2,46 millioner hektar.

Fruktdyrkingen økte med 23,8 prosent til 1,2 millioner hektar.

Vingårdene økte arealet med 0,9 prosent til 860 024 hektar.

55 prosent av landbruket i Spania er dyrking av  frukt, oliven, vindruer og andre produkter som vokser over marken på trær og busker.

På Kanariøyene er tomater og bananer det klart største landbruksproduktene.

Beitemarkene er redusert med 1 835 333 i Spania siden 1999 til 7,5 millioner hektar i 2020.

Det gjennomsnittlige arealet per landbruk i 2020 var 26,37 hektar.

Tags