25 millioner kilo bananer gikk tapt i vulkanutbruddet

Kanariøya La Palma tapte 25 millioner kilo av bananavlingen i 2021 på grunn av vulkanutbruddet i sør.

Lavaskadd bananplantasje på La Palma. Foto: Fra dronefilm Igme

Utbruddet varte i nesten tre måneder.

Stormvinder tok også deler av bananproduksjonen på Kanariøyene i fjor.

409 millioner kilo bananer, "Plátano de Canarias", ble solgt av bananprodusentene på Kanariøyene i 2021 for 396 millioner euro, ifølge Asprocan, bananprodusentenes samvirke.

Bransjen har cirka 12 000 arbeidsplasser på øygruppen.

45 prosent av bananproduksjonene skjedde på Tenerife i fjor.

La Palma sto for 32 prosent, Gran Canaria for 20 prosent.

Resten ble produsert på La Gomera, El Hierro, Fuerteventura og Lanzarote.

Bransjen er under prispress fra bananer fra andre land, som hadde et prisfall på cirka fem prosent i 2020 til cirka én euro per kilo.

Bananer fra Kanariøyene hadde en gjennomsnittspris  på litt over to euro per kilo i butikkene.

Butikkprisen er over dobbelt så høy som det bøndene får betalt, og marginene for bøndene er svært lave, blir det påpekt.

Markedsandelen i 2021 var 56,8 prosent, 3,2 prosent ned fra 2020.

Plátano de Canarias ble solgt for 890 euro i butikker i Spania i fjor. 

300 hektar bananplantasjer har tørket ut på La Palma på grunn av mangel på vanning etter vulkanutbruddet, ifølge en Twitter-melding fra Asprocan.

16,5 millioner kilo bananer er påvirket av tørken.

Ytterligere 250 hektar bananplantasjer er for alltid ødelagt av lava.